CSRD

Taxonomie

CSRD – Pentru afacerea și comunitatea ta

Taxonomia UE

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege cerințele taxonomiei UE conform Regulamentului 2020/852. Facilităm astfel alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economi mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Ce este Taxonomia?

Taxonomia UE este un sistem de clasificare a activităților economice în funcție de contribuția la obiectivele de sustenabilitate. Această clasificare este utilizată pentru a determina care investiții sunt durabile și a sprijini tranziția către o economie mai verde și mai sustenabilă.
Te ajutăm să parcurgi procesul de evaluare în mod organizat, prin intermediul instrumentelor de lucru ce permit:

.01

Identificarea activităților eligibile

conform Regulamentului privind Taxonomia.

.02

Evaluarea activităților

din perspectiva criteriilor stabilite de regulament, anume:

  • Contribuția pozitivă la obiectivele de mediu;
  • Daunele semnificative aduse obiectivelor de mediu, conform principiilor DNSH (a nu prejudicia în mod semnificativ);
  • Respectarea garanțiilor sociale minime stabilite de legile UE și acordurile internaționale OECD, UN și Organizația Internațională a Muncii;
.03

Stabilirea gradului de aliniere

cu cerințele taxonomiei și se realizează calculul cheltuielilor de capital (CapEx) și cheltuielilor operaționale (OpEx).

Obiectivele de mediu stabilite de Taxonomia UE sunt:

Taxonomie
Elaborator de Studii

Avantaje pentru mediul de afaceri în urmărirea obiectivelor Taxonomiei

Urmărirea obiectivelor Taxonomiei poate aduce mai multe avantaje mediului de afaceri, printre care enumerăm:

.01

Creșterea transparenței și încrederea investitorilor

Raportarea conform standardelor CSRD ar spori transparența și ar furniza informații consistente și relevante pentru investitori. Acest lucru ar îmbunătăți încrederea investitorilor și ar facilita luarea deciziilor de investiții informate.

.02

Acces la finanțare și costuri de capital mai mici

Companiile care raportează conform cerințelor CSRD pot beneficia de un acces mai ușor la finanțare și pot obține costuri de capital mai mici. Investitorii și instituțiile financiare acordă o atenție crescută aspectelor ESG în procesul de luare a deciziilor de finanțare.

.03

Creșterea competitivității și atractivității pieței

Companiile care raportează în conformitate cu CSRD pot obține un avantaj competitiv prin îmbunătățirea imaginii de marcă, a reputației și atractivității pe piață. Raportarea transparentă și detaliată privind aspectele ESG poate atrage consumatorii preocupați de sustenabilitate și poate spori loialitatea acestora față de brand.

.04

Gestionarea eficientă a riscurilor ESG

Raportarea conform directivelor CSRD ajută companiile să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile legate de mediu, sociale și de guvernanță. Prin implementarea măsurilor preventive și abordarea proactivă a aspectelor ESG, companiile pot evita daunele financiare și reputaționale asociate cu aceste riscuri.

.05

Conformitate cu reglementările și prevenirea riscurilor

Urmărirea directivelor CSRD asigură conformitatea cu reglementările în vigoare și minimizează riscul sancțiunilor și al daunelor reputaționale. Companiile care se concentrează pe raportarea ESG pot identifica și gestiona mai eficient riscurile asociate aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță.

Cum te ajută Stratos

Te ajutăm să parcurgi procesul de evaluare în mod organizat, prin intermediul instrumentelor de lucru

Sustenabilitate - Cum te ajuta Stratos
Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.