Sustenabilitate și ESG

Afaceri profitabile pentru acum și viitor

Ce este Sustenabilitatea?

Abordarea responsabilă și echilibrată a utilizării resurselor naturale și dezvoltarea socio-economică a companiilor reprezintă esența sustenabilității, având ca scop asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale afacerilor fără a compromite siguranța și capacitatea generațiilor viitoare de a-și îndeplini propriile nevoi.

În cadrul Uniunii Europene, sustenabilitatea formează baza îndeplinirii obiectivelor stabilite prin strategiile comunitare, și face referire la informații privind Mediul, contextul Social și Guvernanța corporativă.

Conceptul a fost mai întâi reglementat prin Directiva privind raportarea nefinanciară nr. 2014/95/EU (NFRD), transpusă în România prin OMFP 1802/2014 și OMFP 2844/2016. In prezent, este reglementat prin Directiva CSRD, transpusă în România prin OMFP 85/2024.

Considerațiile ESG (ro. Mediu, Social, Guvernanță) sunt asemănătoare informațiilor considerate în contextul sustenabilității, și stau atât la baza Raportului de Sustenabilitate, cât și la baza rating-urilor ESG.

La nivel european au fost stabilite o serie de obiective și politici pentru a promova sustenabilitatea și a aborda provocările legate de schimbările climatice, conservarea resurselor și protecția mediului. Printre principalele direcții europene în ceea ce privește sustenabilitatea se numără:

Pactul Verde European

Reprezintă strategia-cheie a UE pentru a face Europa primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Obiectivele Pactului Verde European includ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și protejarea biodiversității.

Plan de Acțiune pentru Economia Circulară

Acest plan are ca scop trecerea de la un model de economie liniară, bazat pe consum de resurse și deșeuri, la un model circular, în care resursele sunt utilizate eficient și durabil, iar deșeurile sunt reduse la minimum prin reciclare, reutilizare și refolosire.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Statele membre UE au adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (SDG), care include 17 obiective. Acestea acoperă o gamă largă de aspecte, precum sărăcia, educația, sănătatea, inegalitățile, schimbările climatice și protecția ecosistemelor.

Avantajele Sustenabilității

Adoptarea practicilor sustenabile în mediul de afaceri aduce numeroase avantaje, printre care:

Avantajele Sustenabilitatii - Stratos.ro
.01

Eficiență și Economii

Prin utilizarea eficientă a resurselor, reducerea consumului de energie și materii prime, reciclarea și gestionarea adecvată a deșeurilor, companiile pot realiza economii semnificative de costuri și pot îmbunătăți rentabilitatea pe termen lung.

.02

Imagine și Rating ESG

Compania își poate îmbunătăți atât reputația cât și rating-ul ESG, câștigând astfel parteneriate pe termen lung și încrederea clienților, angajaților și investitorilor.

.03

Noi Oportunități

Investitorii, băncile și clienții sunt tot mai interesați de sustenabilitate, iar o strategie poate ajuta compania să atragă noi investitori, clienți sau credite verzi.

.04

Conformitate

Anticiparea evoluțiilor viitoare în materie de obligații legale, minimizarea riscurilor financiare asociate neconformării și crearea unei baze solide pentru o activitate sustenabilă și responsabilă din punct de vedere legal.

.05

Inovare și avantaj competitiv

Sustenabilitatea poate stimula inovația și creativitatea în cadrul unei companii, conducând la dezvoltarea de produse și servicii inovatoare, mai prietenoase cu mediul și mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Sustenabilitate - Cum te ajuta Stratos

Cum te ajută Stratos

Fie că ești interesat să lași generațiilor următoare un mediu curat, fie că vrei să fii în acord cu legislația națională și europeană, legată de sustenabilitate și de mediu, indiferent de motivație, Stratos te ajută să identifici și să implementezi soluții sustenabile pentru afacerea ta.