Studii de Impact asupra Mediului

You are here:

Studiile de impact asupra mediului se bazează pe culegerea de date, informații și analize tehnice ale aspectelor de mediu, în vederea luării unei decizii cu privire la dimensionarea impactului de mediu potențial sau real, pe care îl poate avea un proiect sau un amplasament. Stratos poate prelua sarcina elaborării acestor studii de impact asupra mediului și susținerea lor tehnică in raport cu autoritățile de mediu.

Întrebări frecvente

Când sunt necesare studiile de mediu?

Legislaţia românească impune companiilor care, prin activitatea lor, pot crea un impact semnificativ asupra mediului  înconjurător să elaboreze un Studiu de Impact sau Bilanţ de mediu în vederea obţinerii Acordului de mediu, a Avizului de mediu, a Autorizaţiei de mediu, a Avizului Natura 2000 sau a Autorizaţiei Integrate de mediu.

Care sunt domeniile care se supun studiilor de mediu?

Se supun evaluării de mediu toate planurile și programele care se pregătesc pentru următoarele domenii:

 • agricultura
 • silvicultura
 • pescuit și acvacultură
 • energie
 • industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale
 • transport
 • gestionarea deșeurilor
 • gospodărirea apelor
 • telecomunicații
 • turism
 • dezvoltare regională
 • amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor

Cine poate elabora Studii de mediu?

Obținerea studiilor de mediu este condiționată de angajarea pe perioadă nedeterminată și/sau cu contract de colaborare a cel puțin unei/unor persoane fizice atestate în condițiile prezentului ordin (să aibă studii universitare de licență și masterat – studii de lungă durată de 4 sau 5 ani) (ORDINUL nr. 1.134 din 20 mai 2020).