Strategie de adaptare la schimbările climatice

Strategia de adaptare la schimbările climatice - La ce se referă?

În fața schimbărilor climatice, o strategie solidă aliniată cu obiectivele formulate prin Pactul Verde European si Acordul de la Paris devine esențială. Prin analize detaliate, dezvoltăm strategii și planuri de acțiuni robuste care să abordeze impactul asupra afacerii tale în contextul acestor schimbări, consolidând reziliența afacerii tale și creând valoare pe termen lung.

Strategia de adaptare la schimbările climatice constă în formularea unor obiective SMART aplicabile propriei afaceri, dar și dezvoltarea unor planuri de acțiuni care abordează adaptarea la schimbările climatice și reducerea impactului. Acest proces implică determinarea amprentei de carbon, evaluarea riscurilor climatice la care este expusă organizația și elaborarea unor planuri pentru a gestiona și minimiza aceste riscuri.
Un aspect crucial în cadrul strategiei este angajamentul față de ținte științifice solide și credibile, precum cele stabilite de SBTi (Science Based Targets initiative), o organizație independentă care ajută companiile să stabilească ținte de reducere a emisiilor pe baze științifice pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C sau la cel mult 2°C față de nivelele preindustriale.

Stabilirea acestor ținte SBTi presupune:

  • Evaluarea științifică: Evaluarea amprentei de carbon și identificarea nivelului de reducere necesar pentru alinierea cu obiectivele climatice globale.
  • Stabilirea de obiective specifice: Obiectivele trebuie să fie clare și măsurabile pentru reducerea emisiilor lor în conformitate cu ghidurile și cerințele SBTi.
  • Certificarea și validarea: Validarea, realizată de către SBTi, este necesară pentru a confirma că țintele stabilite sunt într-adevăr în concordanță cu cerințele științifice.
Schimbari climatice - Avantaje Strategie de adaptare la schimbari climatice

Avantaje

Strategia de adaptare ajută companiile să își direcționeze eforturile către acțiuni concrete și măsurabile pentru a reduce impactul asupra schimbărilor climatice, contribuind la eforturile globale de combatere a încălzirii globale.

 

Suplimentar, obținerea unei certificări SBTi oferă credibilitate și recunoaștere suplimentară pentru eforturile și angajamentul companiei față de combaterea schimbărilor climatice.

Cui se adresează?

Acest serviciu este potrivit pentru organizații din toate sectoarele și industriile care doresc să își alinieze operațiunile și strategiile lor cu necesitățile și provocările generate de schimbările climatice. Este esențial pentru companiile preocupate de construirea unei reziliențe durabile și de reducerea impactului lor asupra mediului, dar și pentru cele care au astfel de obligații față de partenerii de afaceri sau organele de reglementare naționale.

Sustenabilitate - Cum te ajuta Stratos

Direcțiile de abordare a Schimbărilor Climatice

Amprenta de Carbon

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standardul recunoscut internațional GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Strategie de adaptare la schimbările climatice

Strategia de adaptare la schimbările climatice constă în formularea unor obiective SMART aplicabile propriei afaceri, dar și dezvoltarea unor planuri de acțiuni care abordează adaptarea la schimbările climatice și reducerea impactului.

CBAM

UE a introdus Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon (CBAM) pentru a stabili un preț corect pentru emisiile de carbon generate în timpul producției bunurilor care vin din afara UE și pentru a promova o producție industrială mai ecologică în afara granițelor.