Managementul deseurilor

Elaborare mentenanta dosar

Ce presupune gestionarea deseurilor?

Gestionarea deseurilor incepe cu momentul identificarii categoriilor de deseuri generate de o societate, continua cu evidente lunare, raportari anuale, predarea deseurilor catre colectori autorizati pentru transport, depozitare, tratare si reciclare a deseurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sanatatii si a mediului, precum si valorificarea unor resurse prin reutilizarea partilor recuperabile.

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor trebuie derulata de persoane instruite in acest sens, iar in cazul societatilor a carora activitate incumba autorizare din partea autoritatilor de mediu, este obligatoriu prin lege ca persoana care se ocupa de gestionarea deseurilor sa detina cursuri de specialitate.

Activitatea de gestionare a deseurilor este reglementata pe teritoriul Romaniei de Legea nr. 211/2011 si de HG 856/2002.

Cui se adreseaza?

Gestionarea deseurilor este o activitate pe care orice societate trebuie sa o deruleze deoarece din activitatea proprie rezulta deseuri. Aceasta activitate, in functie de industrie si de anvergura companiei poate fi o activitate mai simplista sau una foarte complexa, insa, cu siguranta este una foarte importanta din perspectiva penalitatilor pe care o societate le poate plati in cazul neconformarii.

O societate generatoare de deseuri este responsabila pentru intregul flux al deseului, de la generare pana la incetarea statutului de deseu.

In plus, societatile autorizate pentru colectarea deseurilor, au raspunderi suplimentare privind gestionarea deseurilor si anume evidente si raportari specifice, precum:

 • Evidente si raportari pe zona de deseuri de baterii si acumulatori portabili (B&A)
 • Evidente si raportari pe zona de deseuri de echipamente electrice si electronice
 • Evidente si raportari pe zona de anvelope uzate
 • Evidente si raportari pe zona de uleiuri uzate (minerale si sintetice)
 • Evidente si raportari specifice pentru orice alte deseuri periculoase si nepericuloase colectate

Cum te ajuta Stratos?

Stratos te ajuta in conformarea cu legislatia gestionarii deseurilor, atat din punct de vedere al documentelor si raportarilor specifice (evidente lunare, raportari anuale, incheierea de contracte cu colectorii de deseuri, verificarea corectitudinii documentelor de trasabilitate a deseurilor etc.), cat si tehnic si operational (infrastructura de colectare, instruiri de personal etc.).

Responsabilul cu gestionarea deseurilor trebuie sa aiba expertiza și experienta necesare preluarii acestei activitati datorita complexitatii legislatiei specifice.

Serviciile complete de gestiune a deseurilor oferite de Stratos implica

 • Inginer de mediu dedicat, cu Certificat de Specialist în managementul deseurilor, cod COR325713
 • Intocmirea dosarului de mediu dedicat companiei tale ce cuprinde evidente lunare, raportari anuale, documente de trasabilitate etc.
 • Raportari catre Agentia locala de mediu, atat scriptic cat si electronic in Sistemul Integrat de Mediu
 • Instruirea angajaților cu privire la prevenirea generarii deșeurilor și obligația colectării selective a deseurilor
 • Consultanta pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizati pentru preluarea deseurilor pe categorii
 • Urmarirea corectitudinii trasabilitatii deseurilor generate
 • Monitorizarea lunara a gestiunii interne a deseurilor in vederea conformarii cu legislatia

Sanctiuni managementul deseurilor

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor

1. Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate.

2. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

3. Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

4. Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor de mediu sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

Incalcarea acestor dispozitii de catre persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Controlul deşeurilor periculoase

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

Incalcarea acestor dispozitii de catre persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Păstrarea evidenţei gestiunii deseurilor

Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

Incalcarea acestor dispozitii de catre persoanele juridice se santioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000.

Atentie! Amenzile se pot cumula.