Managementul deseurilor

Elaborare mentenanta dosar

Evidenta gestiunii deseurilor este obligatorie pentru orice tip de companie.Externalizeaza-ti serviciul catre consultantul de mediu Stratos!

 

Cum te ajuta Stratos?

Stratos te ajuta in conformarea cu legislatia gestionarii deseurilor, atat din punct de vedere al documentelor si raportarilor specifice (evidente lunare, raportari anuale, incheierea de contracte cu colectorii de deseuri, verificarea corectitudinii documentelor de trasabilitate a deseurilor etc.), cat si tehnic si operational (infrastructura de colectare, instruiri de personal etc.).

Read more

 

Ce presupune gestionarea deseurilor?

Gestionarea deseurilor incepe cu momentul identificarii categoriilor de deseuri generate de o societate, continua cu evidente lunare, raportari anuale, predarea deseurilor catre colectori autorizati pentru transport, depozitare, tratare si reciclare a deseurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sanatatii si a mediului, precum si valorificarea unor resurse prin reutilizarea partilor recuperabile.

Read more

 

Cui se adreseaza?

Gestionarea deseurilor este o activitate pe care orice societate trebuie sa o deruleze deoarece din activitatea proprie rezulta deseuri.

Read more

 

Sanctiuni managementul deseurilor

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.

Read more