Acte de Reglementare

Actele de reglementare sunt acte administrative obilgatorii emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt reglementate conditiile de desfasurare a activitatilor cu impact de mediu sau prin care se demonstreaza respectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu.

Stratos se ocupa cu elaborarea documentatiei pentru obtinerea de avize de mediu, autorizatii de mediu, acorduri de mediu, acord ape uzate, precum si de identificarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuarea monitorizarilor impuse.

De asemenea, Stratos te poate ajuta in relatia cu autoritatile de mediu, asigurand schimbul de informatii corect si in termenele impuse de legislatie.