Studii

Raport de Securitate

You are here:

Dacă amplasamentul tău intră sub incidența directivei IPPC, ai nevoie de un Raport de Securitate.

Ce este Raportul de Securitate?

Raportul de securitate este documentul ce demonstrează că operatorul unui amplasament, unde sunt prezente (în anumite condiții) substanțe periculoase, a pus în practică o Politică de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM), un sistem de management al securității pentru aplicarea PPAM, că a identificat astfel pericolele de accidente majore și scenariile posibile, luând măsurile necesare de prevenire a accidentelor și de limitare a consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului; de asemenea, dovedește că au fost luate în considerare securitatea și fiabilitatea adecvate în proiectare, construcție, exploatare și întreținere, că au fost elaborate planuri de urgență internă și externă (după caz) și că au fost furnizate autorităților suficiente informații pentru a permite luarea deciziilor cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activități în jurul amplasamentului.

Cui se adresează?

Raportul de Securitate stabilește regulile și răspunderile pentru prevenirea accidentelor majore în activitățile desfășurate pe un amplasament și prezintă informațiile precizat-necesare factorilor de decizie (proprietari, utilizatori, comunități locale, autorități publice) pentru a se pregăti și a aplica cele mai bune acțiuni în vederea prevenirii și intervenției în vederea limitării și eliminării consecințelor unui accident major.

Cum te ajută Stratos?

Echipa noastră de consultanți de mediu va prelua sarcina elaborării acestor documente și susținerea lor tehnică în raport cu autoritățile de mediu.

Alte Studii oferite de Stratos