Obligatii de mediu - ce sunt

Studii

Raport de Securitate

Dacă amplasamentul tău intră sub incidența directivei IPPC, ai nevoie de un Raport de Securitate

Ce este Raportul de Securitate?

Raportul de securitate este documentul ce demonstrează că operatorul unui amplasament, unde sunt prezente (în anumite condiții) substanțe periculoase, a pus în practică o Politică de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM), un sistem de management al securității pentru aplicarea PPAM, că a identificat astfel pericolele de accidente majore și scenariile posibile, luând măsurile necesare de prevenire a accidentelor și de limitare a consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului; de asemenea, dovedește că au fost luate în considerare securitatea și fiabilitatea adecvate în proiectare, construcție, exploatare și întreținere, că au fost elaborate planuri de urgență internă și externă (după caz) și că au fost furnizate autorităților suficiente informații pentru a permite luarea deciziilor cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activități în jurul amplasamentului.
Obligatii de Mediu - Contributii
Studii Stratos - Raport de Amplasament

La ce servește Raportul de Securitate?

Raportul de Securitate stabilește regulile și răspunderile pentru prevenirea accidentelor majore în activitățile desfășurate pe un amplasament și prezintă informațiile precizat-necesare factorilor de decizie (proprietari, utilizatori, comunități locale, autorități publice) pentru a se pregăti și a aplica cele mai bune acțiuni în vederea prevenirii și intervenției în vederea limitării și eliminării consecințelor unui accident major.

Etapele elaborării unui Raport de Securitate

 • 1 Identificarea

  substanțelor periculoase utilizate sau produse în cadrul instalației

 • 2 Clasificarea

  substanțelor periculoase relevante

 • 3 Evaluarea

  posibilității de producere a poluării locale

 • 4 Identificarea lanțului critic

  de evenimente și simularea scenariilor de risc rezultate

 • 5 Determinarea și reprezentarea grafică

  a zonelor de impact aferente acestor scenarii

 • 6 Identificarea elementelor

  vulnerabile teritoriale

 • 7 Elaborarea Raportului de Securitate

  (care include Politica de prevenire accidente majore) împreună cu Planul de urgență internă

Cine are nevoie de Raport de Securitate?

Toți operatorii pe ale căror amplasamente sunt prezente substanțe periculoase conform Legii 59/2016 (Legea pentru gestionarea accidentelor majore ca urmare a folosirii substanțelor periculoase), într-o cantitate relevantă conform încadrărilor din anexele legii, respectiv amplasamente de nivel superior. Pentru amplasamentele încadrate ca nivel inferior, este necesară elaborarea Politicii de prevenire a accidentelor majore.

Cum te ajută Stratos?

Echipa noastră de consultanți de mediu va prelua sarcina elaborării acestor documente și susținerea lor tehnică în raport cu autoritățile de mediu.

Alte Studii oferite de Stratos