You are here:

Compania ta importă sau produce bunuri care se adresează pieței din România? Lasă sarcina obligațiilor AFM în grija Stratos.

Ce sunt Obligațiile Fondului pentru Mediu?

Obligațiile la Fondul pentru mediu reunesc o serie de taxe și contribuții pe care societățile au obligația să le achite către Administrația Fondului pentru Mediu, fie pentru neîndeplinirea unor obligații (cum ar fi reciclarea deșeurilor de ambalaje, colectarea deșeurilor electrice și electronice etc.), fie pentru asumarea principiului “poluatorul plătește” (cum ar fi ecotaxa pentru pungile de plastic, taxa pentru emisii în atmosferă etc.).

Obligațiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate în principal prin O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și prin  ORDIN Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile la Fondul pentru Mediu pot reprezenta o componentă financiară majoră în activitatea unei companii și trebuie abordată atât din perspectiva fiscală cât și de protecție a mediului. O astfel de abordare specifică, de nișă, poate fi realizată numai de către specialiști de mediu, iar Stratos este unul dintre aceștia.

Cui se adresează Obligațiile Fondului pentru Mediu?

În principiu, orice societate care este producătoare, distribuitoare, importatoare, achizitor intracomunitar sau posesoare de marcă proprie, indiferent de industrie, are obligații la Fondul pentru Mediu.

Cele mai des întâlnite obligații pe care o companie le are către Administrația Fondului pentru Mediu sunt:

 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de valorificare/reciclare (60% din totalul ambalajelor puse pe piață în decursul unui an) a ambalajelor puse pe piața națională și a deșeurilor de ambalaje. Această obligație o are orice companie care introduce pe piața națională produse ambalate prin: import, achiziții intracomunitare, producție de produse pe piața națională, producție de ambalaje de desfacere, supra-ambalare, dare spre închiriere a ambalajelor și deținere de marcă proprie.
 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de declarare și colectare a echipamentelor electrice și electronice puse pe piață (operatorul economic trebuie să asigure o rata de colectare a deșeurilor din astfel de echipamente de: minim 45% (din cantitatea de echipamente pusa de el pe piață) începând cu ianuarie 2020, și de minim 65% începând cu anul 2021).
 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de valorificare/reciclare a bateriilor și acumulatorilor (B&A).
 • Obligația de declarare, colectare și valorificare la introducerea pe piața naţională a anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării.
 • Obligația de declarare și plata contribuției de 0,3 lei/kg aplicată uleiurilor (taxa este datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri pe bază minerală, semi sintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri și se aplică o singură dată acestor cantități.
 • Obligația de declarare a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu și plata contribuției de 2% din valoarea acestora către Fondul pentru Mediu.
 • Obligația de declarare și plata ecotaxei în valoare de 0,15 lei/bucata pentru introducerea pe piața naţională de pungi şi sacoşe fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.

Obligațiile identificate se raportează și se achită (daca este cazul) lunar, trimestrial sau anual, în funcție de tipul obligației, prin intermediul  unui program pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu, sub forma unei declarații care se completează și se depune pana pe data de 25 ale lunii pentru luna anterioară (sau perioada anterioară). În cazul nedepunerii la termen, sancțiunea este intre 1.000 – 5.000 lei.

Cui se adresează Obligațiile Fondului pentru Mediu? - Stratos.ro
Contribuții/Taxe/Penalități – Obligații Fondul de Mediu - Stratos

Contribuții/Taxe/Penalități – Obligații Fondul de Mediu

Printre cele mai importante și frecvente Contribuții/Penalități/Taxe către AFM se numără:

 1. Pentru neîndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare ambalaje (60% obiectiv global) se plătesc 2 lei/kg pentru diferența între obiectiv și realizat, pe fiecare tip de ambalaj și pe global. Plata este anuală și se face în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu (în luna ianuarie, până pe data de 25 pentru anul anterior).
 2. Pentru neîndeplinirea obiectivelor de reciclare anvelope introduse pe piața națională (80% obiectiv global) se plătesc 2 lei/kg pentru diferența între obiectiv și realizat. Plata este anuală și se face în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu (în Iuna ianuarie, până pe data de 25 pentru anul anterior).
 3. Ecotaxa datorată trimestrial de către producătorii și importatorii de pungi din materiale nebiodegradabile este de 1,5 lei/bucata, plătită trimestrial în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu.
 4. Pentru nedeclararea sau declararea incorectă a cantităților de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și pentru neîndeplinirea obiectivului anual de colectare de 45%, se plătesc 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg pentru echipamente de iluminat. Plata este anuală și se face în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu (în Iuna ianuarie, pana pe data de 25 pentru anul anterior.
 5. Pentru uleiurile sintetice și minerale se declară și se plătesc lunar 0,3 lei/kg în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu.
 6. Operatorii economici agenți colectori de deșeuri reciclabile trebuie să declare și să plătească lunar, prin stopaj la sursă, taxa pentru vânzarea deșeurilor în valoare de 2% din veniturile realizate de deținătorul de deșeuri, fie că este vorba de persoană fizică sau juridică. Plata se face în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu.
 7. Pentru substanțele periculoase introduse pe piața națională se calculează și se plătește lunar o taxa de 2% din valoarea de achiziție, fără TVA a produselor. Plata se face în baza declarației către Administrația Fondului pentru Mediu.

Cum te ajută Stratos?

Stratos te ajută prin identificarea tuturor obligațiilor pe care le ai conform legislației specifice, prin crearea procedurilor interne de colectare date și raportare, prin stabilirea metodologiilor interne de centralizare a datelor pentru raportări specifice eficiente, prin elaborarea raportărilor, atât către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (ambalaje, echipamente electrice și electronice, anvelope), cât și către Administrația Fondului pentru Mediu.

Protecția mediului înconjurător - Ce se poate face pentru un viitor mai bun? - Stratos.ro

Întrebări Frecvente

Ce obligații am către autoritățile de mediu?

Acestea se pot stabili după o discuție cu consultantul de mediu, care va analiza tipul activității desfășurate. Sunt multiple scenarii care pot genera obligații de mediu, și toate depind de activitatea desfășurată de respectiva societate.

Care sunt obligațiile la fondul de mediu?

De asemenea, acestea se pot stabili dupa o discuție cu consultantul de mediu, care va analiza tipul activității desfășurate. Astfel, se pot identifica obligații pentru ambalaje, uleiuri sintetice și minerale, anvelope, baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, substanțe periculoase, ecotaxa, emisii etc.

Ce contribuții trebuie să plătesc pentru mediu?

În funcție de obligațiile anterior identificate, se pot calcula și contribuțiile aferente.

Cine trebuie să depună declarații la fondul de mediu?

Importatorii de bunuri ambalate, producătorii, deținătorii de marca proprie, colectorii de deșeuri etc.

Ce declarații trebuie depuse la mediu?

Acestea se pot stabili dupa o discuție cu consultantul de mediu, care va analiza tipul activității desfășurate. Astfel, se pot identifica obligații pentru ambalaje, uleiuri sintetice si minerale, anvelope, baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, substanțe periculoase, ecotaxa, emisii etc.

Am avut control de la AFM, ce trebuie să fac?

Dacă în urma controlului, procesul verbal de control nu prevede măsuri speciale, înseamnă că sunteți aliniați cu legislația specifică. Dacă în urma controlului, sunt stabilite anumite măsuri de aliniere cu legislația/ obligațiile legale și nu știți ce aveți de făcut în continuare, un consultant Stratos vă poate ajuta în identificarea celor mai bune soluții.

Pe ce perioadă suntem verificați de către cei de la Administrația Fondului pentru Mediu?

Pe o perioadă de 60 luni în urmă de la data controlului respectiv, în principiu.