Studii

Monitorizare Factori de Mediu

Monitorizare Factori de Mediu - Header
You are here:

Ai nevoie să demonstrezi respectarea limitelor de poluare? Apelează la un consultant Stratos pentru monitorizare Factori de Mediu!

Monitorizare Factori de Mediu

Ce înseamnă Monitorizare Factori de Mediu?

În funcție de activitatea desfășurată, Agenția pentru Protecția Mediului impune prin Autorizația de mediu efectuarea monitorizării calității mediului prin realizarea unor analize:

  • analiza apelor uzate evacuate
  • analiza emisiilor generate de procesele tehnologice
  • analiza calității solului și subsolului
  • analiza zgomotului și a vibrațiilor.

Cui se adresează Monitorizarea Factorilor de Mediu?

Monitorizare factori de mediu – este un ansamblu de măsuri impuse prin actele de reglementare (avizeacorduriautorizații de mediuacorduri de preluare ape uzate, autorizații de gospodărire ape) prin care se demonstrează respectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu (aer, apă, sol, biodiversitate etc.) stabilite prin lege sau de către autoritățile competente.

Sancțiuni – Monitorizarea Factorilor de Mediu

  1. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de către persoanele fizice și juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

  1. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

Sanctiuni - Monitorizarea Factorilor de Mediu-cutout

Cum te ajută Stratos?

Echipa de consultanți de mediu Stratos te ajută la identificarea și contractarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuare monitorizare factori de mediu.

Alte Studii oferite de Stratos