Acte de Reglementare

Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu

In functie de activitatea desfasurata, Agentia pentru Protectia Mediului impune prin Autorizatia de mediu efectuarea monitorizarii calitatii mediului prin realizarea unor analize:

  • analiza apelor uzate evacuate
  • analiza emisiilor generate de procesele tehnologice
  • analiza calitatii solului si subsolului
  • analiza zgomotului si a vibratiilor 

Cui se adreseaza Monitorizarea factorilor de mediu? 

Monitorizatea factorilor de mediu este un ansamblu de masuri impuse prin actele de reglementare (avize, acorduri, autorizatii de mediu, acorduri de preluare ape uzate, autorizatii de gospodarire ape) prin care se demonstreaza respectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu (aer, apa, sol, biodiversitate etc.) stabilite prin lege sau de catre autoritatile competente. 

Cum te ajuta Stratos? 

Stratos te ajuta la identificarea si contractarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuarea monitorizarilor impuse.

Sanctiuni – Monitorizarea factorilor de mediu

1. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de catre persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

2. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.