Studii

Monitorizarea factorilor de mediu

Ai nevoie sa demonstrezi respectarea limitelor de poluare?

Apeleaza la Stratos pentru monitorizarea factorilor de mediu!

 

Cum te ajuta Stratos? 

Stratos te ajuta la identificarea si contractarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuarea monitorizarilor impuse.

 

Ce este Monitorizarea factorilor de mediu?

In functie de activitatea desfasurata, Agentia pentru Protectia Mediului impune prin Autorizatia de mediu efectuarea monitorizarii calitatii mediului prin realizarea unor analize:

Read more

 

Cui se adreseaza Monitorizarea factorilor de mediu? 

Monitorizatea factorilor de mediu este un ansamblu de masuri impuse prin actele de reglementare (avize, acorduri, autorizatii de mediu, acorduri de preluare ape uzate, autorizatii de gospodarire ape) prin care se demonstreaza respectarea limitelor de poluare Read more a factorilor de mediu (aer, apa, sol, biodiversitate etc.) stabilite prin lege sau de catre autoritatile competente.

 

Sanctiuni – Monitorizarea factorilor de mediu

1.Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de catre persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

Read more