Consultanță de Mediu

Certificare ISO

You are here:

Cele două standarde de Certificare ISO implementate deja la nivel de companie (ISO 9001 si ISO 14001) garantează calitatea serviciilor și nivelul de performanță ridicat.

Consultanță de Mediu - Certificare ISO - stratos.ro

Ce este ISO 14001?

ISO 14001 este un standard internațional care stabilește criteriile pentru un Sistem de Management de Mediu.

Standardul ISO 14001:2015 14001:2015 ajută organizațiile să gestioneze și să-și îmbunătățească performanțele legate de mediu prin intermediul mai multor instrumente eficiente, care reduc pierderile de resurse, oferind în schimb avantaje de ordin competitiv și încrederea părților interesate.

Etapele obținerii Certificării ISO 14001 sunt:

  • Încadrarea și caracterizarea activității firmei și a proceselor sale prin prisma protecției mediului
  • Elaborarea documentației și implementarea Sistemului de Management de Mediu necesare obținerii certificării ISO 14001
  • Instruirea personalului companiei tale
  • Audit intern de mediu

La ce folosește ISO 14001?

Certificarea ISO 14001:2015 este necesar în contextul răspunderii extinse a producătorului și garantează unei companii, angajaților săi și altor părți implicate, un sistem de management de mediu eficient, impactul tuturor acțiunilor întreprinse fiind constant măsurat și îmbunătățit.

ISO 14001:2015 poate fi aplicat pentru orice tip de activitate și presupune respectarea legislației naționale (legi, norme, regulamente etc.).

Consultanță de Mediu - Certificare ISO 14001 - stratos.ro
Consultanta de Mediu: La ce foloseste ISO 9001? - Stratos.ro

La ce folosește ISO 9001?

Certificatul ISO 9001 obținut de compania ta evidențiază că afacerea ta are implementat și menține, conform ISO 9001:2015, un sistem de management al calității. Acest management al calității necesită implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în procesul de asigurare și creștere a calității.

Mai mult, la licitații și achiziții publice se solicită din ce in ce mai des o dovadă a faptului că implementarea ISO 9001 este în curs sau se cere prezentarea certificatului ISO 9001 – ca o anexă la dosarul de licitație, acest standard apărând în caietele de sarcini ca și elemente eliminatorii la depunerea dosarelor pentru licitații.

Cum te ajută Stratos?

Stratos te ajută cu elaborarea documentației de aplicare pentru Certificare ISO (proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, manual), dar și instruirea personalului, facilitarea semnării contractului cu organismul de certificare, asistență în cadrul auditului de certificare, mentenanță periodică în menținerea standardelor ISO 14001 și ISO 9001.

Întrebări frecvente

Ce semnifică ISO?

ISO este abrevierea pentru Organizația Internațională de Standardizare care are sediul în Geneva. Această organizație emite standarde internaționale numite generic ISO.

Este STANDARDUL obligatoriu?

Standardele nu sunt obligatorii, ele sunt considerate voluntare deoarece funcționează ca ghiduri. Totuși, standardele devin obligatorii în momentul în care sunt încorporate într-un contract de afaceri sau în anumite reglementări.

Care este diferența dintre acreditare și certificare?

Acreditarea este atestarea de către o terță parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism are competența să efectueze o evaluare a conformității.
Fiecare țară are un organism național de acreditare (pentru România, RENAR). Acest organism acreditează organisme de certificare.
Prin acreditare, organismele de certificare confirmă respectarea cerințelor definite în standardele de referință, în legislația europeană și națională aplicabilă.

Certificarea implică conformitatea sistemelor de management cu standardele de referință și nu implică satisfacerea legilor în vigoare, a căror implementare este responsabilitatea exclusivă a organizației. Totuși, standardele de management solicită organizației să satisfacă toate cerințele legale și de reglementare aplicabile în cadrul sistemului de management.

Cât timp este valabil un certificat ISO

Certificatele se emit de către un organism de certificare pe o perioadă de timp limitată, de obicei pe o perioadă de 3 ani. Pentru păstrarea validității certificatului pe această perioadă, se va efectua periodic un audit, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor standardului. Există situații extreme în care se identifică abateri majore de la aceste cerințe și, în consecință, certificatul se poate revoca. La finalul perioadei de valabilitate, certificatul se reînnoiește.