Consultanță de Mediu

Certificare ISO

You are here:

Cele două standarde ISO implementate de către Stratos (ISO 9001 si ISO 14001) garantează calitatea serviciilor și nivelul de performanță ridicat.

Ce este ISO?

ISO 14001 este un standard internațional care stabilește criteriile pentru un Sistem de Management de Mediu.

Standardul ISO 14001:2015 ajută organizațiile să gestioneze și să-și îmbunătățească performanțele legate de mediu prin intermediul mai multor instrumente eficiente, care reduc pierderile de resurse, oferind în schimb avantaje de ordin competitiv și încrederea părților interesate.

Etapele obținerii acreditării ISO sunt:

  • Încadrarea și caracterizarea activității firmei și a proceselor sale prin prisma protecției mediului
  • Elaborarea documentației și implementarea Sistemului de Management de Mediu necesare obținerii certificării ISO 14001
  • Instruirea personalului companiei tale
  • Audit intern de mediu

La ce folosește ISO 14001?

ISO 14001:2015 este necesar în contextul răspunderii extinse a producătorului și garantează unei companii, angajaților săi și altor parti implicate, un sistem de management de mediu eficient, impactul tuturor acțiunilor întreprinse fiind constant măsurat și îmbunătățit.

ISO 14001:2015 poate fi aplicat pentru orice tip de activitate și presupune respectarea legislației naționale (legi, norme, regulamente etc.).

La ce folosește ISO 9001?

Certificatul ISO 9001 obținut de compania ta evidențiază că afacerea ta are implementat și menține, conform ISO 9001:2015, un sistem de management al calității. Acest management al calității necesită implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în procesul de asigurare și creștere a calității.

Mai mult, la licitații si achiziții publice se solicită din ce in ce mai des o dovada a faptului ca implementarea ISO 9001 este în curs sau se cere prezentarea certificatului ISO 9001 – ca o anexă la dosarul de licitație, acest standard apărând în caietele de sarcini ca și elemente eliminatorii la depunerea dosarelor pentru licitații.

Cum te ajută Stratos?

Ai nevoie de un sistem de management al mediului eficient (ISO 14001)? Stratos te ajută cu elaborarea și implementarea standardului ISO 14001.