CSRD

Evaluarea ciclului de viață

CSRD – Pentru afacerea și comunitatea ta

Evaluarea Ciclului de Viata

Evaluarea ciclului de viață

Înțelegerea impactului produselor sau serviciilor tale asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață este crucială în tranziția către o afacere sustenabilă. Reducerea impactului real al unei companii asupra mediului este dificilă dacă nu sunt analizate și efectele produse de ceea ce o companie comercializează. Prin evaluare detaliată și analiză riguroasă, identificăm acest impact și putem fi alături de tine în identificarea unor soluții de optimizare a lor, contribuind la o abordare mai responsabilă și sustenabilă în procesele tale operaționale.

Ce este Evaluarea ciclului de viață?

O metodologie de evaluare a impactului asupra mediului asociat cu toate etapele ciclului de viață al unui produs, proces sau serviciu comercial. De exemplu, în cazul unui produs fabricat, impactul asupra mediului este evaluat de la extracția și prelucrarea materiilor prime, prin fabricarea, distribuția și utilizarea produsului, până la reciclarea sau eliminarea finală a materialelor care îl compun.

Un astfel de studiu implică inventarierea amănunțită a energiei și materialelor necesare de-a lungul lanțului de aprovizionare și al lanțului valoric al unui produs, proces sau serviciu și calculează emisiile corespunzătoare.

În funcție de etapele de viață de care sunteți interesat sau pentru care aveți date disponibile, puteți alege să parcurgeți evaluarea în 4 moduri:

Evaloarea ciclului de viata - ce este
Ce este Studiul Ciclului de Viata
  1. De la Extracție la Deșeu: Extracția este etapa de aprovizionare cu materii prime, Deșeu fiind etapa de eliminare a produsului.
  2. De la Extracție la Poartă: Evaluează un produs doar până când părăsește porțile fabricii. Aceasta înseamnă eliminarea fazei de utilizare și eliminare. Analiza Extracție – Poartă poate reduce semnificativ complexitatea evaluării, fiind și cea mai des utilizată metodă pentru întocmirea Declarațiilor de mediu ale produselor (Environmental Product Declaration).
  3. Extracție – Extracție: Metodă utilizată mai ales în contextul tranziției către o economie circulară, este o variantă a metodei Extracție la Deșeu ce înlocuiește etapa de eliminare cu un proces de reciclare, închizând astfel bucla specifică modelului liniar al economiei.
  4. Poarta-la-poarta: Include evaluarea unui singur proces ce adaugă valoare în întregul lanț de producție.

Finalul evaluării presupune elaborarea unui raport privind impactul produselor, iar informațiile pot fi utilizate pentru a elabora Declarații de mediu ale produselor sau Strategii privind economia circulară. Suplimentar, rezultatele pot contribui la formularea Strategiilor de Sustenabilitate sau ESG.

Cui se adresează Evaluarea ciclului de viață?

Relevant pentru companiile care doresc să înțeleagă și să îmbunătățească impactul produselor sau serviciilor lor asupra mediului. Este util atât pentru a identifica și implementa soluții de durabilitate și eficiență în procesele lor operaționale necesare tranziției către un model de business circular și sustenabil dar si pentru întocmirea și publicarea Declarațiilor de mediu pentru propriile produse.

Elaborator de Studii
Avantajele evaluării ciclului de viață al produselor
Analiza impactului pe care produsele îl au asupra mediului poate aduce mai multe avantaje mediului de afaceri:
.01

Creșterea transparenței și încrederea investitorilor

Raportarea conform standardelor CSRD ar spori transparența și ar furniza informații consistente și relevante pentru investitori. Acest lucru ar îmbunătăți încrederea investitorilor și ar facilita luarea deciziilor de investiții informate.

.02

Acces la finanțare și costuri de capital mai mici

Companiile care raportează conform cerințelor CSRD pot beneficia de un acces mai ușor la finanțare și pot obține costuri de capital mai mici. Investitorii și instituțiile financiare acordă o atenție crescută aspectelor ESG în procesul de luare a deciziilor de finanțare.

.03

Creșterea competitivității și atractivității pieței

Companiile care raportează în conformitate cu CSRD pot obține un avantaj competitiv prin îmbunătățirea imaginii de marcă, a reputației și atractivității pe piață. Raportarea transparentă și detaliată privind aspectele ESG poate atrage consumatorii preocupați de sustenabilitate și poate spori loialitatea acestora față de brand.

.04

Gestionarea eficientă a riscurilor ESG

Raportarea conform directivelor CSRD ajută companiile să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile legate de mediu, sociale și de guvernanță. Prin implementarea măsurilor preventive și abordarea proactivă a aspectelor ESG, companiile pot evita daunele financiare și reputaționale asociate cu aceste riscuri.

.05

Conformitate cu reglementările și prevenirea riscurilor

Urmărirea directivelor CSRD asigură conformitatea cu reglementările în vigoare și minimizează riscul sancțiunilor și al daunelor reputaționale. Companiile care se concentrează pe raportarea ESG pot identifica și gestiona mai eficient riscurile asociate aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță.

Cum te ajută Stratos

Te ajutăm să identifici etapele vieții produselor cu cel mai mare impact asupra mediului în așa fel încât să poți decide cum să reduci efectele negative, prin noi tehnologii sau materii prime secundare ce le pot înlocui pe cele existente. Evaluarea ciclului de viață îți oferă așadar informațiile necesare pentru a stimula inovația în cadrul propriei companii și a lua decizii strategice bazate pe informații concrete.

Sustenabilitate - Cum te ajuta Stratos

Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.