Studii

Evaluare Adecvată

You are here:

Dacă obiectivul tău poate avea impact major asupra ariilor protejate sau siturilor de importanță comunitară, atunci vei avea nevoie Studiu de Evaluare Adecvată.

Ce este studiul de evaluare adecvată a impactului asupra mediului?

Este un proces ce are drept scop evaluarea și identificarea potențialelor efecte semnificative asupra mediului, ale unui proiect/activitate (cu valoare economică), în vederea stabilirii măsurilor de minimizare și/sau lichidare a acestora.

Procesul începe cu pregătirea raportului privind impactul asupra mediului, continuă cu desfășurarea consultărilor, examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare, prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului și includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile prevăzute în lege.

In cazul în care activitatea este susceptibilă a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritățile pot solicita informații suplimentare, sub forma unui Studiu de Evaluare Adecvată conform legislației în vigoare.