Studii

Evaluare adecvata

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului

Asa cum este stabilit prin ”Hotararea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe”, evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor si programelor. Cu alte cuvinte, este un proces ce are drept scop evaluarea si identificarea potentialelor efecte semnificative asupra mediului ale unui proiect/activitate (cu valoare economica), in vederea stabilirii masurilor de minimizare si/sau lichidare a acestora.

Procesul incepe cu pregatirea raportului privind impactul asupra mediului, continua cu desfasurarea consultarilor,  examinarea de catre autoritatea competenta a informatiilor prezentate in raportul privind impactul asupra mediului si a oricaror informatii suplimentare, prezentarea unei concluzii motivate de catre autoritatea competenta cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului si includerea concluziei motivate a autoritatii competente in oricare dintre deciziile prevazute in lege.

In cazul in care activitatea este susceptibila a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatile pot solicita informatii suplimentare, sub forma unui studiu de evaluare adecvata conform legislatiei in vigoare.