ESG

Pentru mediul de afaceri, urmărirea obiectivelor ESG poate aduce avantaje semnificative, inclusiv îmbunătățirea reputației, atragerea investițiilor, gestionarea riscurilor și îmbunătățirea eficienței.

Ce înseamnă ESG (Environment, Social, Governance)

ESG (Environment, Social, Governance) reprezintă un concept utilizat în evaluarea și raportarea performanței unei companii în termeni legați de impactul asupra mediului, aspectele sociale și calitatea guvernanței.

Componenta de mediu (Environment) se referă la practicile și politica unei companii în ceea ce privește protecția mediului și gestionarea resurselor naturale.

Componenta socială (Social) se referă la modul în care compania interacționează cu angajații, comunitatea și alte părți interesate, acoperind aspecte precum drepturile omului, condițiile de muncă și impactul social.

Componenta de guvernanță (Governance) se referă la structura de conducere și management al companiei, inclusiv transparența, etica și responsabilitatea corporativă.

Pași în implementarea ESG

Strategie ESG

De ce ESG

Dezvoltarea unei strategii ESG personalizate este cheia unei transformări durabile. Cu ajutorul Stratos, puteți defini și implementa planuri de acțiuni care integrează principiile de mediu, social și guvernanță în propria cultură și strategie de afaceri, asigurând astfel o creștere sustenabilă pe termen lung.

Ce este ESG

Strategia ESG reprezintă un plan strategic personalizat pentru integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în toate activitățile unei companii. Această strategie stabilește bugetul, direcția și obiectivele tangibile în timp ale organizației în ceea ce privește sustenabilitatea.

Cui se adresează ESG

Construcția unei astfel de strategii este potrivită pentru companiile care doresc să-și definească și să-și implementeze un plan strategic pentru a integra principiile ESG în toate aspectele operaționale și de guvernanță, cu scopul de a își îmbunătăți performanța și, implicit, rating-ul ESG. Este esențial pentru organizații care aspiră să devină lideri în sustenabilitate.

Implementare principii ESG

Cum implementăm

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Ce implică

Implementarea ESG implică atât monitorizarea țintelor și obiectivelor stabilite de companie, dar și identificarea unor posibile soluții pentru îmbunătățirea performanței companiei dumneavoastră în domeniul celor trei piloni (mediu, social, guvernanță).
Existența unei strategii și a unui plan de acțiuni în domeniul sustenabilității este un element crucial premergător procesului de implementare. În baza acesteia, consultantul Stratos vă poate fi alături în procesul de implementare.

Cui se adresează ESG

Implementarea ESG este esențială pentru companiile care își măsoară impactul și doresc să se asigure că întreprind toate acțiunile necesare îmbunătățirii și că urmează un proces de îmbunătățire continuă. Aceasta se adresează organizațiilor care caută să integreze principiile ESG în cultura și operațiunile lor, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă și la creșterea valorii pe termen lung.

Consultanță ESG

Ce reprezintă

Obținerea certificărilor de sustenabilitate confirmă angajamentul și eforturile tale în domeniul sustenabilității în fața tuturor părților interesate, de la clienți până la investitori. Oferim suport specializat pentru a naviga procesul de certificare, facilitând recunoașterea și validarea inițiativelor tale sustenabile.

Consultanță certificare

Consultanța pentru certificare oferă sprijin și expertiză în procesul de obținere a certificărilor de sustenabilitate sau ESG. Acest serviciu ajută companiile să îndeplinească standardele și cerințele specifice pentru a obține recunoașterea oficială a eforturilor lor, prin identificarea anticipată a îmbunătățirilor necesare în materie de documentație și procese și prin oferire de sprijin în procesul de îmbunătățire anticipată.

Cui se adresează ESG

Organizațiile care aspiră să obțină certificări recunoscute în domeniul sustenabilității, care au parcurs deja procesul de certificare fără a obține un rating satisfăcător sau care nu sunt sigure că vor obține rating-ul necesar trebuie să caute și să identifice în mod activ opțiuni pentru a se evalua și îmbunătăți cu scopul de a obține nivelul dorit. Este util pentru companiile care doresc să-și valideze și să-și confirme angajamentul față de practici durabile și responsabile.

Avantaje pentru mediul de afaceri în urmărirea obiectivelor ESG

Urmărirea obiectivelor ESG poate aduce multiple avantaje mediului de afaceri:

.01

Îmbunătățirea reputației și a imaginii de brand

Companiile care se angajează în practici responsabile și durabile, în conformitate cu obiectivele ESG, pot îmbunătăți reputația și construi o imagine de marcă pozitivă în ochii consumatorilor, clienților și partenerilor de afaceri.

.02

Atrage investiții și acces la finanțare

Investitorii și instituțiile financiare acordă o atenție crescută aspectelor ESG în procesul de luare a deciziilor de investiții. Companiile care se concentrează pe ESG pot atrage investiții de impact și pot beneficia de acces mai ușor la finanțare.

.03

Gestionarea riscurilor și îmbunătățirea rezilienței

Integrarea principiilor ESG în strategia de afaceri permite companiilor să identifice și să gestioneze mai bine riscurile legate de mediul înconjurător, aspectele sociale și guvernanță. Aceasta poate ajuta la reducerea riscurilor juridice, de reputație și operaționale și poate crește reziliența companiei în fața schimbărilor.

.04

Atrage și reține talente

Angajații din generația tânără sunt tot mai preocupați de impactul social și de mediu al companiilor la care lucrează. Companiile care adoptă practici ESG pot atrage și reține talentele valoroase, creând o forță de muncă angajată și loială.

.05

Inovație și eficiență

Urmărirea obiectivelor ESG poate stimula inovația și dezvoltarea de produse și servicii sustenabile. Aceasta poate conduce la eficiență operațională îmbunătățită, utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea costurilor pe termen lung.

Cum te ajută Stratos

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.