Economia Circulară

Stratos Management a contribuit, în calitate de consultant, la realizarea Strategiei pentru Economia Circulară a României și la dezvoltarea Planului de acțiune pentru punerea în practică a acestei strategii.

Ce este Economia Circulară?

Economia Circulară este un model nou de abordare a producției și consumului ce presupune utilizarea eficientă a resurselor și reintroducerea acestora în ciclul economic în detrimentul eliminării lor prin depozitare sau incinerare. Într-un sistem circular, resursele, materialele și produsele sunt concepute, fabricate și utilizate într-un mod care maximizează utilitatea lor și reduce impactul asupra mediului.


Acest concept este în contrast cu modelul economic actual, numit Economie liniară, ce presupune extragerea resurselor naturale, procesarea lor, consumul și apoi eliminarea sub formă de deșeu. Modelul liniar conduce la o epuizare rapidă a resurselor, dar și la creșterea explozivă a deșeurilor. Conceptul Economiei Circulare abordează aceste probleme, fără a impacta în mod negativ dezvoltarea economică.

Economia Circulara - Infografic

Strategia Națională pentru Economie Circulară

Stratos Management a contribuit, în calitate de consultant, la realizarea Strategiei pentru Economia Circulară a României și la dezvoltarea Planului de acțiune pentru punerea în practică a acestei strategii.

Planul cuprinde acțiuni pentru fiecare dintre cele opt sectoare prioritare (Agricultură și Silvicultură, Industria auto, Industria de construcții, Alimente și băuturi, Ambalaje, Echipamente electrice și electronice, Textile, Deșeuri, Apă și apă uzată), identificate ca având cel mai mare potențial de a facilita tranziția României către o economie circulară.

Au fost stabilite 52 de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung care vor contribui la atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind recircularea resurselor în economie și minimizarea generării de deșeuri, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale și reducerea ratelor ridicate de depozitare finală a deșeurilor.

Implementarea Planului de Acțiune se va realiza eșalonat, începând cu anul 2024.

Vezi Strategia Națională pentru Economie Circulară a României.

Economia Circulară are la bază conceptul celor 10R:

Refuzare

Refuzarea unor servicii/ produse în favoarea unor soluții mai sustenabile, ex: Uber, Airbnb.

Regândire

Designul de produs, servicii și producția, pornesc cu reutilizarea în minte.

Reducere

Accentul cade pe consumul de cât mai puține resurse naturale, ex. construcții nZEB, transport electric.

Reutilizare

Produsele sau componentele folosite nu devin deșeuri ci se reutilizează în același scop cu care au fost construite – bunuri second-hand.

Repararea

Recondiționarea unui produs defect în vederea reutilizării.

Refacerea

Presupune îmbunătățirea unui model vechi cu componente noi, moderne.

Refabricarea

Crearea unor produse pe baza componentelor vechi ale altor produse: laptopuri, etc.

Reorientarea

Folosirea unor materiale care provin dintr-un produs vechi pentru fabricarea unor produse cu scop diferit de cel inițial.

Reciclarea

Valorificarea deșeurilor prin refolosirea lor ca materie primă pentru alte produse.

Recuperarea

Valorificare prin recuperare de energie: fie prin ardere sau adăugare de funcții în vederea producerii de energie.

Economia Circulara - De ce este importanta

De ce este importantă Economia Circulară?

În ritmul actual de consum al resurselor naturale, ar fi necesare încă 3 planete Pământ pentru a acoperi necesarul de materii prime în 2050. Tranziția de la model liniar economic la cel circular, și, implict de la un business liniar la unul circular, este modul prin care organizații internaționale precum UN și OECD vor să abordeze penuria de resurse la nivel global.

Avantajele conceptului:

 • Reduce presiunea pe consumul de resurse;
 • Reduce cantitatea de deșeuri și implicit de poluare;
 • Reduce costurile de extracție/producție pentru anumite materiale reciclabile sau refolosibile;
 • Securizează aprovizionarea cu materii prime pentru anumite companii care reciclează sau refolosesc;
 • Reduce cantitatea de CO2 degajat. Actualmente, 45% din emisiile de CO2 sunt generate de producția materialelor de uz zilnic;
 • Creează oportunități noi de business în domenii de genul: colectare, reciclare, valorificare, refolosire și stimulează inovația;
 • Îmbunătățește imaginea companiei: generațiile noi pun accent pe protecția și conservarea mediului. O afacere sustenabilă este atrăgătoare pentru parteneri, bănci și angajați.

La nivel european, ce măsuri legislative există deja, legate de Economia Circulară?

 • Martie 2020Noul Plan de Acțiune pentru economia circulară: Schimbarea modului în care producem și consumăm. Noul Plan de Acțiune pentru economia circulară deschide calea unei economii competitive, neutre din punct de vedere al impactului asupra climei, în care consumatorii sunt responsabilizați.
 • Februarie 2021 – Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la acest plan pentru a se ajunge până în 2050 la o economie complet circulară. Propunerile includ încurajarea produselor durabile, informarea consumatorilor pentru tranziția verde, revizuirea reglementărilor privind materialele de construcție și o strategie pentru materiale textile durabile.
 • Martie 2022 – Comisia Europeană a prezentat un prim pachet de măsuri pentru a accelera tranziția către economia circulară. Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină normă și să se sporească independența Europei din punct de vedere al resurselor

Cum implementez Economia Circulară pentru afacerea mea și cum mă poate ajuta Stratos?

 1. Primul pas ar fi înțelegerea activității companiei tale, dar și a impactului pe care produsele sau serviciile oferite îl au. Această etapă include și identificarea direcțiilor relevante stabilite la nivel național și european. De exemplu, dacă activezi în industria textilă, direcția urmărită de UE este ca „textilele să devină mai durabile, reparabile, reutilizabile și reciclabile”. Stratos este la curent cu evoluția legislației în ce privește economia circulară, fiind unul dintre colaboratorii principali la dezvoltarea Strategiei și Planului de Acțiune național în materie de circularitate, și Stratos te poate ajuta cu Consultanță legislativă pentru implementarea economiei circulare în domeniul tău de activitate.
 2. Calculul impactului este pasul următor, ce poate fi realizat prin Evaluarea Ciclului de Viață al produselor tale sau calculul Amprentei de Carbon, în funcție de nevoile companiei tale. Din aceste calcule reies zonele specifice ale activității tale ce au un impact semnificativ și care pot fi abordate în așa fel încăt să stabilești un plan concret de tranformare a modelului de business.
 3. Identificarea soluțiilor care presupun optimizarea produselor/serviciilor, pornind de la sustenabilitate încă din faza de proiectare. În funcție de tehnologiile disponibile în domeniul tău de activitate și rezultatele evaluării noastre, te vom ajuta cu propuneri care să închidă bucla, prin acțiuni în sfera de ecodesign a produselor, achiziții verzi, managementul deșeurilor, ambalaje, digitalizare și simbioză industrială.

O parte dintre clienții noștri

Exemple de bună practică în Economia Circulară

Frizon Grup

Teofil Dascălu este un tânăr antreprenor care ne-a demonstrat că este posibil să clădești o afacere sustenabilă, pornind aproape de la zero. Fondator al Frizon Grup (fermă digitalizată, bazată pe cultura plantelor industriale), îl putem considera un adevărat pionier al economiei circulare din domeniul agriculturii. 

Frizon Group

Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.

Articole Relevante

Te ajutăm să găsești și implementezi soluții de Economie Circulară