Audit DNSH

Principiul DNSH (Do No Significant Harm – „a nu prejudicia în mod semnificativ”) reprezintă o regulă relativ nouă pentru domeniul finanțelor, atât în segmentul privat, cât și în cel public, emisă de Comisia Europeană.

You are here:

Principiul DNSH a fost stabilit în contextul Taxonomiei europene privind investițiile sustenabile, ce va asigura că, de acum înainte, fiecare investiție este obligată să respecte mediul înconjurător, prin măsuri luate în cadrul activităților proprii, prioritizând acele activități și sectoare economice care au cel mai mare potențial de a atinge aceste obiective.

Ce este DNSH ("Do Not Significant Harm")

Principiul DNSH consideră dăunătoare orice activitate care:

  • Duce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)

  • Are un impact negativ sporit asupra climei, activității în sine sau asupra oamenilor, naturii și bunurilor

  • Este în detrimentul bunei stări sau al potențialului ecologic al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și al apelor subterane, sau al bunei stări de mediu a apelor marine

  • Utilizează materiile și resursele în mod ineficient și crește semnificativ generarea, incinerarea sau eliminarea deșeurilor sau chiar și dacă eliminarea deșeurilor poate provoca daune semnificative și pe termen lung asupra mediului

  • Contribuie semnificativ la emisiile de poluanți în aer, apă sau sol

  • Dăunează în mod semnificativ bunei stări și rezistenței ecosistemelor, sau dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor, inclusiv a celor protejate de legislația UE

Un audit DNSH presupune așadar analiza activității și investițiilor din perspectiva cerințelor în materie de protecție a mediului din legislația și ghidurile europene și naționale.

Cui se adresează Auditul DNSH?

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări, dar și pentru companiile care au obligații în ceea ce privește Raportarea privind dezvoltarea durabilă în contextul Directivei 2022/2464 (CSRD).

Avantaje pentru mediul de afaceri în urmărirea obiectivelor DNSH

Urmărirea principiilor DNSH poate aduce multiple avantaje mediului de afaceri:

.01

Îmbunătățirea reputației și a imaginii de marcă

Adoptarea unui angajament DNSH poate consolida imaginea pozitivă a unei companii în ochii clienților, investitorilor și comunității în general. Astfel, poate contribui la creșterea încrederii și loialității clienților.
.02

Eficiență Operațională

Implementarea practicilor DNSH poate determina o gestionare mai eficientă a resurselor și o optimizare a proceselor operaționale, ceea ce poate duce la economii de costuri pe termen lung.
.03

Acces la piețe și la parteneriate

Multe companii și organizații își exprimă interesul pentru parteneriate și colaborări cu entități care adoptă practici sustenabile. Prin adoptarea principiilor DNSH, companiile din România ar putea avea mai ușor acces la oportunități de afaceri și parteneriate.
.04

Adaptare la cerințele pieței internaționale

Pe măsură ce preocupările legate de sustenabilitate și responsabilitatea socială devin tot mai importante la nivel global, adoptarea unor standarde DNSH poate ajuta companiile din România să se alinieze la tendințele pieței internaționale și să își extindă prezența pe piețele externe.

.05

Conformitate cu reglementările

În contextul reglementărilor europene specifice care promovează principiile DNSH, adoptarea acestora poate asigura conformitatea legală și poate reduce riscul de sancțiuni sau amenzi.

Cum te ajută Stratos

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări, dar și pentru companiile care au obligații în ceea ce privește Raportarea privind dezvoltarea durabilă în contextul Directivei 2022/2464 (CSRD).

Stratos te ajută la identificarea obiectivelor care respectă principiile DNSH și te însoțește în procesul de implementare.

Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.