Stratos

Scop și Valori

Scopul Stratos: Susținem și îndrumăm afacerile din România să contribuie proactiv și responsabil la un viitor sustenabil.

Valori Stratos

Expertiză – construim relații și parteneriate pe termen lung, oferind cele mai potrivite soluții de mediu

Responsabilitate – facem maximum posibil, nu minimum necesar

Promptitudine – venim cu soluții punctuale, anticipăm nevoile și provocările clienților

Dezvoltare constantă – suntem la curent cu schimbările,  oportunitățile și reglementările de mediu

Adaptabilitate – interacționăm, nu reacționăm, suntem flexibili la nevoile pieței.

Despre noi - Stratos - Scop și Valori

Stratos

Garanții

Prin contractul încheiat cu societatea ta, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru serviciile oferite și până în prezent ne-am achitat cu brio de sarcini. Totuși, în cazul în care ar exista o situație nedorită, Asigurarea de Business de care dispunem acoperă orice posibilă eroare ar putea surveni.

icon-1-1.png

Certificare ISO

Prin cele două standarde ISO implementate de către Stratos – ISO 9001:2015 (Sistemul de Management al Calității) și ISO 14001 (Sistemul de Management de Mediu), se asigură îmbunătățirea continuă a performanței de mediu, gestionarea și verificarea continuă a îndeplinirii cerințelor, astfel încât calitatea serviciilor noastre să se ridice la nivelul de performanță promovat.

Certificare ISO 14001
Stratos Management - Certificare EcoVadis
icon-1-1.png

Certificare Eco Vadis

Stratos Management a obținut cea mai înaltă distincție din partea Eco Vadis – Medalia de Aur -, pentru activitatea de consiliere și îndrumare a partenerilor noștri din mediul de afaceri din România, în vederea unei contribuții responsabile și active la protejarea naturii și respectarea principiilor CSR.

EcoVadis este cea mai mare platformă care oferă servicii de evaluare a sustenabilității companiilor, acoperind o gamă largă de sisteme de management non-financiar și, inclusiv, metode de evaluare a influenței asupra mediului, activității umane și drepturilor omului.

icon-1-1.png

Certificare IFGICT

Certificarea IFGICT ne confirmă eficiența în furnizarea de servicii de consultanță, instruire și implementare tehnică în sectorul protecției mediului.

Organizația independentă IFGICT conferă Stratos Management recunoaștere pe plan internațional privind calitatea serviciilor puse la dispoziție de compania noastră și a bunelor practici în domeniul antreprenoriatului, consultanței de mediu și protecției mediului.

IFGICT este furnizor internațional de servicii de certificare și examinare de cea mai înaltă calitate, înregistrat în SUA, și este inclusă pe lista scurtă a Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, oferind o varietate de standarde globale și cadre de bune practici în domeniul tehnologiei de afaceri și al tehnologiei informației.

Certificare IFGICT - Stratos
Elaborator de Studii
icon-1-1.png

Certificare Elaborator de Studii

Stratos se afla pe Lista experților care elaborează studii de mediu (fostul Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția mediului) la poziția 173.

Acest lucru atesta expertiza și experiența necesară, deținuta de Stratos pentru elaborarea studiilor de mediu (RM, RIM, BM, RA/RSR, RS, EA). Totodata, Stratos a achiziționat și utilizează cele mai noi softuri necesare elaborării scenariilor de risc privind impactul asupra mediului.

icon-1-1.png

Asigurare de Business

Prin Asigurarea de Business deținută (limita răspunderii pana la 200.000 euro), ne asumăm întreaga responsabilitate pentru serviciile oferite și avem acoperire pentru orice posibilă eroare ar putea surveni.

Garantii Stratos

Stratos

Afilieri

Stratos Management este partenerul mai multor asociații și organizații profesionale de mediu care împărtășesc aceleași preocupări și idealuri de sustenabilitate. Grija față de mediu, găsirea de soluții pentru un viitor durabil, educarea populației și constientizarea faptului că responsabilitatea față de mediu aparține fiecăruia dintre noi sunt o parte dintre obiectivele comune ale Stratos și ale partenerilor săi.

Ambasada Sustenabilității în România

Stratos Management s-a alăturat Coaliției România Sustenabilă (CRS) – prima platformă apolitică pentru dezvoltarea durabilă a României –, devenind totodată parte a comunității create de Ambasada Sustenabilității în România.

Ambasada Sustenabilității în România (ASR) – o inițiativă nonprofit a Asociației Coaliția România Sustenabilă – promovează sustenabilitatea și dezvoltarea de competente, programe și parteneriate specifice între entități din mediul de afaceri, societate civilă și sectorul public din România, cu scopul  alinierii la Agenda 2030 și atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă.

Stratos se aliniază obiectivelor Coaliției România Sustenabilă, care rezidă din obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite și întărite de Guvernul României. În acest sens, Stratos dorește să întregească comunitatea creată de Ambasada Sustenabilității și să participe cu competențele și cunoștiințele echipei în domeniul economiei circulare și protecției mediului la acțiuni concrete care să transforme teoria sustenabilității în practică.

International Solid Waste Association

Compania Stratos Management este membră “Gold” a International Sold Waste Association (ISWA).

Asociația Internațională a Deșeurilor Solide (ISWA) este o rețea internațională de profesioniști în domeniul deșeurilor și experți din întreaga lume, a cărei misiune este „De a promova și dezvolta gestionarea durabilă și profesională a deșeurilor la nivel mondial și tranziția către o economie circulară”.

ISWA speră să realizeze acest lucru prin a pune împreună experți în domeniul deșeurilor din întreaga lume, crearea celor mai bune practici, elaborarea rapoartelor din industrie, precum și publicarea jurnalului științific Waste Management and Research. Sunt platforma care permite membrilor să împărtășească cunoștințe precum și să filtreze și utilizeze cele mai bune soluții.

Organismul National de Standardizare
Organismul Național de Standardizare

Stratos Management este membră a ASRO – Organismul Național de Standardizare din România. Asociația este împuternicită să gestioneze standardizarea în România, fiind prima structură din țara noastră care a fost admisă în organismele europene de standardizare (CEN și CENELEC).

ASRO este de asemenea membră a ISO – Organizația Internațională de Standardizare, CEI – Comisia Electrotehnică Internațională, și este membru observator al ETSI – Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicațiilor.

Coaliția pentru Economie Circulară

Compania Stratos Management este membra a Coaliția pentru Economie Circulară.

Misiunea Coaliției este aceea de a accelera trecerea la o economie durabilă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, prin decuplarea creșterii economice (atât la produse cât si la servicii) și a creșterii consumului de resurse.

Sistemul economic promovat în cadrul Economiei Circulare urmărește eliminarea deșeurilor și utilizarea continuă a resurselor. De asemenea, se dorește refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea, creându-se un sistem cu bucla închisă, care minimizează utilizarea resurselor dar și crearea deșeurilor, a poluării și a emisiilor de carbon. Economia circulară are ca scop păstrarea produselor, echipamentelor și infrastructurii în uz, cât mai mult timp, îmbunătățind astfel productivitatea resurselor.

Logo - Coalitia pentru Economie Circulara