De ce Stratos?

You are here:

Consultanță de Mediu pentru afacerea ta

Valori

Integritate – Ne preocupă foarte mult crearea unui mediu sănătos din punct de vedere ecologic. În plus, clienții noștri sunt partenerii noștri în acest demers, iar rezultatele muncii noastre ne motivează permanent.

Transparența – Oferim partenerilor noștri toate informațiile necesare luării unei decizii în domeniul protecției mediului, financiar sau economic.

Operativitate – Suntem eficienți și eficace în livrarea serviciilor noastre.

Misiune

Misiunea noastră este oferirea celor mai eficiente servicii de mediu, astfel încât fiecare partener Stratos să-și respecte toate obligațiile ce ii revin, conform prevederilor legislației de mediu in vigoare.

Viziune

Viziunea noastră este să creștem responsabilitatea față de protecția mediului la nivelul întregii țări pentru a asigura un mediu curat generațiilor viitoare.

Garanții

Prin contractul încheiat cu societatea ta, ne asumam întreaga responsabilitate pentru serviciile oferite și până în prezent ne-am achitat cu brio de sarcini. Totuși, în cazul în care ar exista o situație nedorită, Asigurarea de Business de care dispunem acoperă orice posibila eroare ar putea surveni.

Certificare ISO

Prin cele două standarde ISO implementate de către Stratos – ISO 9001:2015 (Sistemul de Management al Calității) și ISO 14001 (Sistemul de Management de Mediu), se asigură îmbunătățirea continuă a performanței de mediu, gestionarea și verificarea continuă a îndeplinirii cerințelor, astfel încât calitatea serviciilor noastre să se ridice la nivelul de performanță promovat.

Certificare Elaborator de Studii

Stratos se afla pe Lista experților care elaborează studii de mediu (fostul Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția mediului) la poziția 173.

Acest lucru atesta expertiza și experiența necesară, deținuta de Stratos pentru elaborarea studiilor de mediu (RM, RIM, BM, RA/RSR, RS, EA). Totodata, Stratos a achiziționat și utilizează cele mai noi softuri necesare elaborării scenariilor de risc privind impactul asupra mediului.

Asigurare de Business

Prin Asigurarea de Business deținută (limita răspunderii pana la 200.000 euro), ne asumăm întreaga responsabilitate pentru serviciile oferite și avem acoperire pentru orice posibilă eroare ar putea surveni.

Afilieri

Stratos Management este partenerul mai multor asociații și organizații profesionale de mediu care împărtășesc aceleași preocupări și idealuri de sustenabilitate. Grija față de mediu, găsirea de soluții pentru un viitor durabil, educarea populației și constientizarea faptului că responsabilitatea față de mediu aparține fiecăruia dintre noi sunt o parte dintre obiectivele comune ale Stratos și ale partenerilor săi.

Coaliția pentru Economie Circulară

Compania Stratos Management este membra a Coaliția pentru Economie Circulară.

Misiunea Coaliției este aceea de a accelera trecerea la o economie durabilă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, prin decuplarea creșterii economice (atât la produse cât si la servicii) și a creșterii consumului de resurse.

Sistemul economic promovat în cadrul Economiei Circulare urmărește eliminarea deșeurilor și utilizarea continuă a resurselor. De asemenea, se dorește refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea, creându-se un sistem cu bucla închisă, care minimizează utilizarea resurselor dar și crearea deșeurilor, a poluării și a emisiilor de carbon. Economia circulară are ca scop păstrarea produselor, echipamentelor și infrastructurii în uz, cât mai mult timp, îmbunătățind astfel productivitatea resurselor.