Energia eoliană - potențialul acesteia pentru reducerea impactului asupra mediului

Energia eoliană – potențialul acesteia pentru reducerea impactului asupra mediului

Ca formă de energie regenerabilă, cea eoliană este printre cele mai cunoscute și printre cele mai exploatate la nivel mondial. Acest lucru se datorează în principal faptului că resursa primă, energia cinetică a vântului, se află într-o cantitate suficientă la scară largă, față de cea provenită din maree sau energia geotermală.   Energia eoliană este…

Amprenta de carbon – un fenomen al prezentului cu grave consecințe în viitor!

Amprenta de carbon – un fenomen al prezentului cu grave consecințe în viitor

Una dintre cele mai mari probleme care afectează întreaga planetă este reprezentată de poluarea mediului, care este influențată în mod direct de emisiile de gaze cu efect de seră, cunoscute sub numele de amprentă de carbon. Pentru a beneficia în continuare de avantajele unui mediu curat și sănătos, este necesar ca fiecare individ să acționeze…