Acte de Reglementare

Avizul de mediu

Ce este avizul de mediu? 

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipuri de avize de mediu

1. Aviz de mediu pentru planuri si programe

Avizul de mediu pentru planuri si programe este un act tehnico-juridic eliberat de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele co-finantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative). Avizul de mediu pentru planuri si programe este obligatoriu la initierea si adoptarea acestora.

Avizul de mediu pentru planuri şi programe se obţine în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) are scopul de a identifica şi de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului în timpul elaborării lor şi înainte de a fi adoptate.

Tipuri de planuri şi programe ce se supun evaluarii SEA:

In cazul unor planuri sau proiecte al caror impact asupra mediului inconjurator, ariilor protejate de interes comunitar sau national, poate fi semnificativ negativ, ori informatiile despre respectivul plan/proiect furnizate autoritatilor sunt neconcludente, autoritatile pot solicita elaborarea unui Studiu de Evaluare Adecvata SEA. Memoriul de prezentare completat conform legii 292/2018 va sta la baza analizei etapizate efectuate de autoritati si a dezbaterilor publice (dupa caz). SEA poate fi solicitat pentru planuri urbanistice zonale (PUZ), planuri urbanistice generale (PUG), planuri de amenajarea teritoriului zonal sau judetean (PATZ, PATJ), planuri de gestiune a deseurilor (PJGD, PRGD), planuri de management ale ariilor naturale protejate, strategii privind gestiunea unor resurse naturale etc.

2. Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu

Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului. Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este obligatoriu la schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii.

La ce foloseste Avizul de Mediu?

Avizul de Mediu trebuie obtinut in situatia elaborarii planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z. si P.U.G. (Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare.

Solicitarea si obtinerea Avizului de Mediu pentru planuri si programe este obligatorie iar Avizul de Mediu obtinut este valabil pe toata perioada implementarii planului sau programului.

In cazul in care se doreste transferul unui aviz de mediu aveti nevoie de elaborarea in formatul precizat in legislatie a unei justificari (cerere motivata) avand la baza o serie de documente si declaratii.

Cum te ajuta Stratos?

Stratos te poate ajuta atat cu elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizului sau a transferului acestuia, cat si in relatia cu autoritatile de mediu, asigurand schimbul de informatii corect si in timp real.

Sanctiuni – Aviz de mediu 

Nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei, prevazute de actele normative in vigoare se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 100.000 de lei sau inchisoare de la 6 luni la 3 ani.