Acte de Reglementare

Aviz de Mediu

You are here:
 • Ce este Avizul de Mediu?

  Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 • Aviz de Mediu pentru planuri și programe

  Avizul de Mediu pentru planuri și programe este un act tehnico-juridic eliberat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării (planuri și programe, inclusiv cele co-finanțate de Comunitatea Europeana, precum și modificările acestora, care se supun pregătirii și/sau adoptării de către autoritățile publice la nivel national, regional sau local, sau care sunt pregătite de aceste autorități în vederea adoptării printr-o procedura legislativă de către Parlament sau Guvern și care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative).

  Avizul Mediu pentru planuri și programe este obligatoriu la inițierea și adoptarea acestora.

  Avizul Mediu pentru planuri și programe se obține în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

  Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (SEA) are scopul de a identifica și de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului în timpul elaborării lor și înainte de a fi adoptate.

 • Tipuri de planuri şi programe ce se supun evaluării SEA

  În cazul unor planuri sau proiecte, al căror impact asupra mediului înconjurător, ariilor protejate de interes comunitar sau național poate fi semnificativ negativ, ori informațiile despre respectivul plan/proiect furnizate autorităților sunt neconcludente, autoritățile pot solicita elaborarea unui Studiu de Evaluare Adecvata SEA. Memoriul de prezentare completat conform legii 292/2018 va sta la baza analizei etapizate efectuate de autorități și a dezbaterilor publice (dupa caz).

  SEA poate fi solicitat pentru planuri urbanistice zonale (PUZ), planuri urbanistice generale (PUG), planuri de amenajarea teritoriului zonal sau județean (PATZ, PATJ), planuri de gestiune a deșeurilor (PJGD, PRGD), planuri de management ale ariilor naturale protejate, strategii privind gestiunea unor resurse naturale etc.

 • Aviz de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu

  Avizul de Mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite obligațiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părțile implicate, în următoarele situații:

  • schimbarea titularului unei activități cu impact asupra mediului
  • modificarea sau încetarea unor astfel de activități, inclusiv pentru vânzare de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de închidere, lichidare în condițiile legii.

  Documentul este emis în scopul cunoașterii impactului asupra mediului de către părțile implicate în tranzacție și asumării responsabilităților privind protecția mediului.

 • La ce folosește Avizul de Mediu?

  Avizul de Mediu trebuie obținut în situația elaborării planurilor urbanistice solicitate în certificatul de urbanism: PUD, PUZ si PUG (Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic General) și atestă faptul că proiectul propus este în acord cu legislația de mediu în vigoare.

  Solicitarea si obținerea Aviz Mediu pentru planuri și programe este obligatorie, iar Avizul de Mediu obținut este valabil pe toată perioada implementării planului sau programului.

  În cazul în care se dorește transferul unui aviz de mediu, aveți nevoie de elaborarea în formatul precizat în legislație a unei justificări (cerere motivată) având la bază o serie de documente și declarații.

 • Sancțiuni – Aviz de Mediu

  Nerespectarea restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei și a atmosferei, prevăzute de actele normative în vigoare se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Cum te ajută?

Stratos te poate ajuta atât cu elaborarea documentației pentru obținerea avizului sau a transferului acestuia, cât și în relația cu autoritățile de mediu, asigurând schimbul de informații corect și în timp real. Obține avizul de mediu imediat. Contactează specialiștii de mediu Stratos!