Acte de Reglementare

Autorizatie de mediu

Autorizatia de mediu

Ce este Autorizatia de mediu? 

Conditiile de desfasurare a activitatilor cu impact de mediu sunt reglementate de catre autoritatile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizatie de mediu.

In functie de tipul activitatii, al echipamentelor/instalatiilor utilizate si al impactului generat, actul de reglementare emis poate sa fie Autorizatie de mediu sau Autorizatie integrata de mediu, diferenta fiind data in principal de masurile impuse de autoritate in vederea gestionarii impactului generat asupra mediului. 

La ce foloseste Autorizatia de mediu? 

Acest act de reglementare stabileste masurile ce trebuie respectate si modul in care se verifica aceste masuri, in vederea limitarii impactului activitatii autorizate asupra mediului. In anumite cazuri chiar definite prin lege, Autorizatia de mediu stabileste modul de actiune in cazul unor situatii generatoare de poluare a factorilor de mediu pentru reducerea si eliminarea impactului asupra mediului si a sanatatii umane. 

Nu toate activitatile au nevoie de autorizatie de mediu, iar o lista a activitatilor ce necesita obtinerea unei autorizatiei de mediu o gasiti in Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.    

Odata obtinuta Autorizatia de mediu, acesta trebuie vizata anual (obligativitate introdusa prin legislatie in 2019), iar dupa caz:

– revizuita, daca conditiile autorizarii initiale se modifica substantial

– transferata, daca se pastreaza aceleasi coduri CAEN (activitati ca cea autorizata initial), dar activitatea este derulata pe o alta societate.

Functionarea fara Autorizatie de mediu poate fi sanctionata cu amenda conform OUG 195/2005 privind protectia mediului. Cuantumul amenzii este de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

Cum te ajuta Stratos?

Obtinerea unei Autorizatii de mediu, revizuirea sau vizarea sa anuala presupune un proces birocratic consumator de timp si care implica competente in domeniul protectiei mediului. Stratos este partenerul de care ai nevoie in aceasta situatie. 

Stratos te sprijina si asigură toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu:

– Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obinerea Autorizatiei de mediu (fisa de prezentare, declaratii)

– Inregistrarea societatii comerciale in Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – sectiunea reglementari

– Publicarea anunturilor specifice de mediu

– Identificarea neconformitatilor privind protectia mediului legate de amplasament

– Reprezentarea societatii în relatia cu Agentia pentru Protectia Mediului şi cu autoritătile de control

–  Activitati de monitorizare a calitaţii mediului, solicitate prin Autorizatia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuzrii analizelor de apz, aer, sol, zgomot şi vibratii

Sanctiuni – Autorizatie de mediu 

Cele mai importante si frecvente penalitati aplicate agentilor economici care detin acte de reglementare sunt urmatoarele:  

1. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

2. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de catre persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

3. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

4. Pentru nerespectarea de catre titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsa intre 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice si intre 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.

5. Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa intre 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice si intre 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.

6. Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu.

Ultimele doua actiuni (pct. 5 si 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

7. Continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 100.000 de lei sau inchisoare de la 6 luni la 3 ani.