Acte de Reglementare

Autorizatii de Mediu

You are here:
 • Autorizație de Mediu - Ce este?

  Condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sunt reglementate de către autoritățile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizație de Mediu.

  In funcție de tipul activității, al echipamentelor/instalațiilor utilizate și al impactului generat, actul de reglementare emis poate să fie Autorizație de mediu sau Autorizație integrata de mediu, diferența fiind dată în principal de măsurile impuse de autoritate în vederea gestionării impactului generat asupra mediului. 

 • La ce folosește Autorizația de mediu?

  Aceste Autorizații de Mediu stabilesc măsurile ce trebuie respectate și modul în care se verifică aceste măsuri, în vederea limitării impactului activității autorizate asupra mediului.
  În anumite cazuri chiar definite prin lege, Autorizația de mediu stabilește modul de acțiune în cazul unor situații generatoare de poluare a factorilor de mediu, pentru reducerea și eliminarea impactului asupra mediului și a sănătății umane. 

  Nu toate activitățile au nevoie de autorizație de mediu, iar o lista a activităților ce necesită obținerea unei autorizații de mediu o găsiți în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.    

  Odată obținută Autorizația de mediu, acesta trebuie vizată anual (obligativitate introdusă prin legislație în 2019), iar dupa caz:

  • revizuită, dacă condițiile autorizării inițiale se modifică substanțial
  • transferată, dacă se păstrează aceleași coduri CAEN (activități ca cea autorizată inițial), dar activitatea este derulată pe o altă societate.

  Funcționarea fără Autorizație de mediu poate fi sancționată cu amendă conform OUG 195/2005 privind protecția mediului. Cuantumul amenzii este de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

 • Cum te ajută Stratos?

  Obținerea unei Autorizații de mediu, revizuirea ei sau viza anuală a autorizației de mediu presupune un proces birocratic consumator de timp și care implică competențe în domeniul protecției mediului. Stratos este partenerul de care ai nevoie în aceasta situație.
  Stratos te sprijină și asigură toate demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de mediu:

  • Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea Autorizației de mediu (fișa de prezentare, declarații)
  • Înregistrarea societății comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secțiunea reglementări
  • Publicarea anunțurilor specifice de mediu
  • Identificarea neconformităților privind protecția mediului legate de amplasament
  • Reprezentarea societății în relația cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu autoritățile de control
  • Activități de monitorizare a calității mediului, solicitate prin Autorizația de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot și vibrații.
 • Sancțiuni – Autorizație de Mediu

  Cele mai importante și frecvente penalități aplicate agenților economici care dețin acte de reglementare sunt următoarele:

  1. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  2. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de către persoanele fizice și juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

  În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

  1. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

  În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

  1. Pentru nerespectarea de către titularii activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de protecția mediului în derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsă între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
  2. Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
  3. Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu.

  Ultimele doua acțiuni (pct. 5 și 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

  1. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației/autorizației integrate de mediu se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Dacă autorizația de mediu este valabilă, mai este necesar să o vizez?

Toate companiile care aveau autorizația de mediu valabilă la 11 iulie 2020, trebuie să se adreseze Agenției pentru Protecția Mediului pentru a-și obține viza anuală.

Care sunt sancțiunile în cazul în care nu am obținut viza anuală pentru Autorizație?

În  situația unui control în urma căruia se constată că Autorizația de Mediu nu este vizată, sancțiunile pot ajunge pana la 60.000 lei și suspendarea activității.