Autorizația de Mediu

Legislația adresată companiilor privind protecția mediului este complexă, iar cerințele care trebuie respectate de către persoanele juridice pot ridica adesea dificultăți antreprenorilor. Unul dintre cele mai importante documente este autorizația de mediu, care are ca scop limitarea impactului activității desfășurate asupra mediului.

You are here:

Autorizație de Mediu - pe scurt

Autorizatia de mediu- Ce este
Ce este Autorizația de mediu?

Condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sunt reglementate de către autoritățile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizație de Mediu....

icon-10.png
De ce este necesară?

Aceste Autorizații de Mediu stabilesc măsurile ce trebuie respectate și modul în care se verifică aceste măsuri, în vederea limitării impactului activității autorizate asupra mediului....

icon-4.png
Pași obținere Autorizație

Vezi mai jos care sunt pașii obținerii autorizației de mediu pentru punctul de lucru al firmei și care sunt codurile CAEN pentru care se solicită Autorizație de Mediu....

Autorizatia de mediu- De ce este necesara
Acte necesare

Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente: ....

icon-2.png
Autorizație Integrată de mediu

Este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării...

undraw_segment_analysis_bdn4-min.png
Viza anuală pentru Autorizația de mediu

Conform reglementărilor recente care au intrat în vigoare, Autorizația de mediu nu mai este valabilă pentru o perioadă determinată. Viza pentru funcționarea unei societăți comerciale trebuie obținută anual pentru a-ți putea desfășura activitatea economică....

certificare 14001 - cum te ajuta Stratos
Durata obținerii vizei anuale

Dacă totul decurge bine, vei primi viza în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Uneori este nevoie de cercetări suplimentare ale documentației și de verificarea amplasamentului.....

icon-1.png
Autorizație de mediu - ce fac după?

Autorizația de Mediu conține și obligațiile privind respectarea legislației specifice, în special în ce privește poluarea, gestionarea deșeurilor, etc. De aceea, pașii următori ar fi ....

Ce este Autorizația de mediu?

Condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sunt reglementate de către autoritățile competente prin emiterea unui act de reglementare denumit Autorizație de Mediu.

In funcție de tipul activității, al echipamentelor/instalațiilor utilizate și al impactului generat, actul de reglementare emis poate să fie Autorizație de mediu sau Autorizație integrata de mediu, diferența fiind dată în principal de măsurile impuse de autoritate în vederea gestionării impactului generat asupra mediului. 

Autorizatie de mediu - de ce este necesară?

Aceste Autorizații de Mediu stabilesc măsurile ce trebuie respectate și modul în care se verifică aceste măsuri, în vederea limitării impactului activității autorizate asupra mediului.
În anumite cazuri chiar definite prin lege, Autorizația de mediu stabilește modul de acțiune în cazul unor situații generatoare de poluare a factorilor de mediu, pentru reducerea și eliminarea impactului asupra mediului și a sănătății umane. 

Nu toate activitățile au nevoie de autorizație de mediu, iar o lista a activităților ce necesită obținerea unei autorizații de mediu o găsiți în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.    

Odată obținută Autorizația de mediu, acesta trebuie vizată anual (obligativitate introdusă prin legislație în 2019), iar dupa caz:

 • revizuită, dacă condițiile autorizării inițiale se modifică substanțial
 • transferată, dacă se păstrează aceleași coduri CAEN (activități ca cea autorizată inițial), dar activitatea este derulată pe o altă societate.

Funcționarea fără Autorizație de mediu poate fi sancționată cu amendă conform OUG 195/2005 privind protecția mediului. Cuantumul amenzii este de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

Certificare ISO 14001
Elaborator de Studii

Obținerea Autorizației de mediu - pași

 1. Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru
 2. Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu
 3. În cazul în care activitățile necesită Autorizație de Mediu, se parcurg pașii depunerii dosarului de solicitare la autoritatea competentă (ANPM, APM sau Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în cazul în care activitatea este desfășurată în perimetrul Rezervației)
 4. Vizita pe amplasament în vederea verificării de către reprezentantul APM a condițiilor de desfășurare a activităților pentru care se solicită Autorizația de Mediu. Se evaluează dotările, vecinătățile, condițiile existente de mediu, etc. Acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă.
 5. Dacă este o activitate nouă, după parcurgerea etapelor menționate anterior, APM publică decizia de emitere. Dacă nu există contestații, Autorizația de Mediu se poate emite în maxim 90 zile lucrătoare de la data depunerii complete a dosarului.
 6. Dacă Autorizația de Mediu este solicitată pentru o activitate existentă deja, procedura poate diferi. APM poate solicita un Bilanț de Mediu.
 7. Se recomandă apelarea la un serviciu externalizat de Consultanță de Mediu întrucât procedurile obținerii Autorizatiei de Mediu sau Vizei Anuale pentru Autorizatia de Mediu, sunt complexe și necesită expertiză.

Autorizatie de mediu - acte necesare

Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației;
 • Fișa de prezentare și declarație (se recomandă solicitarea ajutorului unui expert de mediu pentru a evita completări ulterioare și prelungirea duratei de obținere a autorizației);
 • Dovada mediatizării intenției de realizare a activității pentru care se solicită Autorizație de Mediu;
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de ORC;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, închiriere, comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de obținere a Autorizației de Mediu. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.
 • Alte documente în funcție de complexitatea activității, condițiile de amplasament, alte avize sau autorizații necesare (acord preluare ape uzate, avize ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.)

Autorizatie Integrata de mediu - Ce este?

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării; autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator.

Emiterea Avizului de Mediu pentru Planuri și Programe și Autorizatiei Integrate de Mediu intră în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului și a agențiilor regionale de protecția mediului. Etape din aceste proceduri pot fi delegate autorității locale de protecție a mediului.

autorizatie integrata de mediu

Viza anuală pentru Autorizația de mediu

Conform reglementărilor recente care au intrat în vigoare, Autorizația de mediu nu mai este valabilă pentru o perioadă determinată. Viza pentru funcționarea unei societăți comerciale trebuie obținută anual pentru a-ți putea desfășura activitatea economică.
Ca să obții viza anuală pentru Autorizația de mediu necesară continuării activității tale economice, trebuie mai întâi să soliciți viza anuală la agenția pentru pentru protecția mediului aferentă județului de care aparțineți.

Dacă deții mai multe autorizații de mediu, indiferent dacă sunt integrate sau nu, trebuie să obții viza pentru fiecare punct de lucru în parte, adică să transmiți la autoritatea de mediu câte o solicitare separată.

Audit - Consultanta de Mediu - Stratos.ro

Cât durează până obții viza anuală a Autorizației de mediu?

Dacă totul decurge bine, vei primi viza în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Uneori este nevoie de cercetări suplimentare ale documentației și de verificarea amplasamentului.

Verificarea amplasamentului este cerută prin lege în anumite condiții, perioada în care se derulează această procedură diferind în cazul autorizațiilor și al autorizațiilor integrate de mediu.

La solicitarea de viză anuală pentru autorizația integrată de mediu, este obligatorie verificarea amplasamentului anual unde îți desfășori activitatea pentru care dorești obținerea acesteia. În ceea ce privește autorizația de mediu, acest proces are loc la prima solicitare a vizei anuale, iar ulterior la cel puțin doi ani.

Dacă totul este în regulă în urma verificărilor pe amplasament, vei primi viza anuala pentru autorizatia de mediu în termen de cinci zile de la încheierea acestor proceduri. Dacă se constată că există probleme în privința aplicării condițiilor impuse prin autorizația de mediu, ai la dispoziție 60 de zile pentru a remedia neregulile constatate. Apoi, va trebui să prezinți documentele care dovedesc punerea în aplicare a măsurilor solicitate de către autoritățile competente. Acestea sunt analizate și, dacă se consideră că este cazul, se face o nouă verificare a amplasamentului.

Măsurile aferente acestui proces sunt prevăzute în Ordinul nr. 1150 din 27 august 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

Autorizatie de mediu - Ce fac după ce am obținut-o?

Autorizația de Mediu conține și obligațiile privind respectarea legislației specifice, în special în ce privește poluarea, gestionarea deșeurilor, etc. De aceea, pașii următori ar fi:

 • parcurgerea cu atenției a obligațiilor ce revin din Autorizatia de Mediu
 • identificarea termenelor și respectarea termenelor impuse de autoritatea competentă, pentru diferite raportări: lunare/trimestriale/anuale
 • când intervin modificări ale condițiilor inițiale în baza cărora s-a obținut autorizația inițial, se comunică aceste modificări prin notificări la autoritatea competentă. Până la adoptarea unor reglementări de către autoritatea competentă este interzisă desfășurarea activităților/proiectelor pentru care s-a trimis notificare.
 • autoritatea competentă decide, după caz, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul
 • în termen de 60 de zile de la data semnării sau emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile pentru care s-a solicitat autorizatie de mediu, sau în cazul în care urmează vânzarea pachetului majoritar, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare care conduc la la schimbarea titularului activității, sau în cazul dizolvării societății urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate notifică în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului, obligațiile asumate pentru protecția mediului. ATENȚIE! Îndeplinirea tuturor obligațiilor de mediu este prioritară procedurilor de dizolvare și lichidare a societății.

La solicitarea de viză anuală pentru autorizația integrată de mediu, este obligatorie verificarea amplasamentului anual unde îți desfășori activitatea pentru care dorești obținerea acesteia. În ceea ce privește autorizația de mediu, acest proces are loc la prima solicitare a vizei anuale, iar ulterior la cel puțin doi ani.

Dacă totul este în regulă în urma verificărilor pe amplasament, vei primi viza anuala pentru autorizatia de mediu în termen de cinci zile de la încheierea acestor proceduri. Dacă se constată că există probleme în privința aplicării condițiilor impuse prin autorizația de mediu, ai la dispoziție 60 de zile pentru a remedia neregulile constatate. Apoi, va trebui să prezinți documentele care dovedesc punerea în aplicare a măsurilor solicitate de către autoritățile competente. Acestea sunt analizate și, dacă se consideră că este cazul, se face o nouă verificare a amplasamentului.

Măsurile aferente acestui proces sunt prevăzute în Ordinul nr. 1150 din 27 august 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

Alte studii de specialitate

Autorizatie de Mediu/Autorizatie Integrata de Mediu - Sancțiuni

Cele mai importante și frecvente penalități aplicate agenților economici care dețin acte de reglementare sunt următoarele:

 1. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
 2. Pentru nerespectarea prevederilor legate de autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu de către persoanele fizice și juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

 

În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

 1. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

 

În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

 1. Pentru nerespectarea de către titularii activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de protecția mediului în derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsă între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
 2. Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
 3. Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu.

 

Ultimele doua acțiuni (pct. 5 și 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

 1. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației/autorizației integrate de mediu se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Autorizatie de Mediu - cum te ajută Stratos

Obținerea unei Autorizații de mediu, revizuirea ei sau viza anuală a autorizației de mediu presupune un proces birocratic consumator de timp și care implică competențe în domeniul protecției mediului. Stratos este partenerul de care ai nevoie în aceasta situație. Stratos te sprijină și asigură toate demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de mediu:
 • Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea Autorizației de mediu (fișa de prezentare, declarații)
 • Înregistrarea societății comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secțiunea reglementări
 • Publicarea anunțurilor specifice de mediu
 • Identificarea neconformităților privind protecția mediului legate de amplasament
 • Reprezentarea societății în relația cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu autoritățile de control
 • Activități de monitorizare a calității mediului, solicitate prin Autorizația de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot și vibrații.
Avize și Autorizații
Întrebări Frecvente

Dacă am autorizație de mediu valabilă, mai este necesar să o vizez?

Toate companiile care aveau autorizație de mediu valabilă la 11 iulie 2020, trebuie să se adreseze Agenției pentru Protecția Mediului pentru a-și obține viza anuală pentru autorizație de mediu.

Care este scopul vizei anuale pentru autorizație de mediu?

Scopul vizei anuale este ca autoritatea competentă să certifice faptul că titularul autorizației de mediu desfășoară aceeași activitate și în aceleași condiții ca în momentul în care s-a autorizat din punct de vedere al protecției mediului îi că nu au survenit modificări de fond, iar daca au survenit, autorizația de mediu a fost revizuită.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea vizei anuale pentru autorizație de mediu

Pentru obținerea vizei anuale deținătorul autorizației de mediu depune un dosar către autoritatea emitentă care trebuie să conțină: a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură; b) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz; c) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; d) dovada achitării tarifului.

Cât costă viza anuală pentru autorizație de mediu?

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

Când se face solicitarea pentru obținerea vizei anuale pentru mediu?

Solicitarea pentru obținerea vizei anuale pentru mediu se face de către titularul autorizației cu minim 60 de zile și maximum 90 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu. In cazul autorizatiilor de mediu revizuite termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, insa in cazul autorizatiilor integrate de mediu revizuite, se solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii. Atentie! In cazul in care titularul activitatii nu respecta termenul de minim 60 de zile pentru a solicita avizarea anuala, autoritatea de mediu Notifica titularul, in 5 zile lucratoare de la depunerea solicitarii, decizia de suspendare a activitatii cu o perioada egala cu numarul de zile de intarziere fata de termenul stabilit, iar perioada de suspendare incepe de la data emiterii autorizatiei.

Ce se întâmplă după ce am depus solicitarea?

În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării autoritatea competenta verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare, precum și necesitatea verificării amplasamentului. Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale si cel putin la 2 ani, ulterior. În cazul autorizațiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectuează la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale.

Viza anuală pentru Autorizația de Mediu – care sunt sancțiunile în cazul în care nu am obținut-o?

În situația unui control în urma căruia se constată că Autorizația de Mediu nu este vizată, sancțiunile pot ajunge pana la 60.000 lei și suspendarea activității.