Audit de Mediu

Stratos are competențe pe toate palierele de consultanță de mediu.

You are here:

Ce este un Audit de Mediu

Auditul de Mediu este un proces esențial în evaluarea modului de conformare cu legislația, cu principiile de business și cu procedurile interne.

Etapele unui proces de Audit de Mediu sunt etapele standard în cadrul unui proces de audit:

 • planificarea / stabilirea obiectivelor auditului
 • colectarea datelor
 • analizarea și evaluarea datelor
 • stabilirea remedierilor și a priorităților pentru conformare și întocmirea de recomandări
 • implementarea recomandărilor.

Diferențierea în Auditului de Mediu este dată de tipul de documente solicitate:

 • documente specifice pentru Auditul deșeurilor în vederea gestionării deșeurilor
 • evidențe (AFM, ANPM, APM Local)
 • raportări către autorități
 • contracte încheiate cu colectorii de deșeuri, cu organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului – OIREP
 • înregistrări la Agențiile de Mediu
 • documente contabile și extra contabile de stocuri ambalaje
 • deșeuri
 • documentație sistem depozit ambalaje de transport etc.

La ce folosește Auditul de Mediu?

Un Audit de Mediu ajută la identificarea, asumarea și corectarea, dacă este cazul, a anumitor procese, tehnici și metode printr-un proces sistematic, documentat și obiectiv, care devine ulterior un instrument de management de mediu.

Auditul de Mediu este esențial și în contextul începerii unei colaborări de lungă durată cu o companie de consultanță de mediu, care asigură răspunderea cu conformarea legislativă pe zona de protecția mediului, deoarece numai în acest fel compania ta va știi exact ce obligații de mediu are și cum trebuie acestea tratate.

Audit - Consultanta de Mediu - Stratos.ro
Cum te ajută Stratos?

Dacă ești o firmă care generează deșeuri, produce sau importă produse ambalate, care are obligația de a avea autorizație de mediu și să facă raportări către autoritățile de mediu, Stratos poate efectua atât audituri de mediu pe întregul palier de responsabilități (management deșeuriobligații AFMacte de reglementareraportări către autorități și corectitudinea acestora) cât și audituri parțiale doar pe un anumit segment din cele enumerate.

Mai mult, Stratos se implică în implementarea eventualelor măsuri rectificative pe care, desigur, le propune ținând cont de eficiența de costuri la nivelul companiei tale și urmărește procesul de implementare pâna la final, urmat de un raport de conformitate.

În ultimii ani, acest tip de audit de mediu de terță parte este preferat de multe companii în dorința lor de a se asigura că la fel, ca și in domeniul comercial, fiscal, se aliniază complet atât cu legislația, cât și cu cerințele stakeholder-ilor.

Întrebări frecvente

Ce este un audit de mediu?

Auditul de Mediu este un proces esențial în evaluarea modului de conformare cu legislația, cu principiile de business și cu procedurile interne.

La ce folosește Auditul de Mediu?

Un Audit de Mediu ajută la identificarea, asumarea și corectarea, dacă este cazul, a anumitor procese, tehnici și metode printr-un proces sistematic, documentat și obiectiv, care devine ulterior un instrument de management de mediu.

Care sunt obiectivele Auditului de Mediu

Obiectivul general al Auditului de mediu constă în identificarea aspectelor de mediu asociate cu procese de fabricaţie, prelucrare, operare sau prestări servicii, înainte ca acestea să se transforme în răspunderi (penale, amenzi etc.). Acesta poate fi atins cu ajutorul unui program aprofundat, focalizat pe dezvoltarea şi implementarea unor practici şi proceduri eficiente (Best Practice Programme) şi prin verificări sistematice ale modului în care au fost îndeplinite punctele din program. Obiectivele specifice ale auditului de mediu sunt:

– asigurarea conformării cu legislaţia şi standardele de mediu

– satisfacerea cerinţelor investitorilor, bancherilor şi companiilor de asigurări

– învingerea opoziţiei sectorului public faţă de activitatea companiei

– confirmarea menţinerii şi funcţionării la un nivel corespunzător a sistemului de managementt de mediu

Ce vizează un Audit de mediu

Auditul de mediu vizează practicile de control manageriale în domeniul mediului și modul în care aceste practici se armonizează cu politicile organizației, astfel încât ele să vină în întâmpinarea reglementărilor în vigoare privitoare la mediu.

Care sunt tipurile de Audit de mediu

– Audit de mediu pentru privatizare și concesionare

– Audit de mediu privind poluările istorice ale amplasamentelor

– Audit de mediu privind obligații și responsabilități de mediu

– Audituri privind calitatea unuia sau mai multor factori de mediu (aer, apa, sol etc.)

– Audituri pentru management

– Audituri pentru obținerea de credite – Audituri pentru bănci de investiții și societăți de asigurare