Amprenta de Carbon

You are here:

Definiție Amprenta de Carbon

Amprenta de carbon (amprenta CO2) reprezintă totalitatea emisiilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă, generate de companii, gospodării și de fiecare individ în parte, în urma activităților curente, pe parcursul unui anumit interval calendaristic. Aceste emisii pot fi directe sau indirecte și se echivalează în tone de CO2.

Majoritatea consideră că doar industrializarea, mijoacele de transport ce funcționează pe baza combustibililor, incinerările la scară largă a diverselor materiale sau organizațiile și companiile dețin rolul principal în amplificarea amprentei de carbon. De fapt, orice activitate precum team building-urile, conferințele, evenimentele culturale (concerte, spectacole, simpozioane, activități sportive ș.a.) și orice îndeletnicire uzuală a fiecărei persoane, precum folosirea internetului, energiei electrice, apei menajere, călătoriile etc. contribuie la sporirea emisiilor de gaze cu efect de seră care se pot exprima prin sintagma „amprenta de carbon”.

Aici intervine rolul Stratos Management, prin oferirea de consultanță de mediu: experții noștri în probleme de mediu vor evalua amprenta de carbon a activității personale sau a companiei tale.

Acest lucru se obține după o analiză complexă a profilului, capacității și activității companiei pe care o deții. Prin calcule specializate, responsabilii noștri de mediu vor elabora strategiile de diminuare a efectelor nefaste ale afacerii tale asupra mediului.

De aceea, este util și benefic să transformi măsurile de protejare a mediului înconjurător în obiective pentru afacerea ta, conștientizând necesitatea determinării amprentei de carbon a companiei tale.

Apelează la Stratos Management și îți vom pune la dispoziție consultanță de mediu specializată.

Pentru calculul amprentei de carbon se poate folos ISO 14064

Cum se măsoară Amprenta de Carbon?

Pentru măsurarea amprentei de carbon se folosesc mai multe sisteme de calcul, care pleacă de la minimele cerințe ale standardului ISO14064, standard ce verifica implementarea celor mai bune practici asa cum sunt acestea identificate prin GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).

De asemenea, pe lângă identificarea cantității emisiilor de gaze cu efect de seră, îți vom pune la dispoziție metode de a reduce și chiar neutraliza amprenta de carbon. 

Pentru stabilirea indicelui de carbon, se analizează toate procesele interne si externe asociate, se evaluează gradul efectelor negative asupra mediului, respectiv cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate, urmând a se elabora planuri și programe în vederea reducerii emisiilor.

Emisiile directe – GES (gaze cu efect de seră) emise în atmosferă în urma activităților productive principale – contribuie incontestabil la amprenta de CO2.

Emisiile indirecte obținute în urma generării energiei electrice achiziționate (prin abur sau caldura), precum și alte activități generatoare de emisii indirecte, cum ar fi procese ce nu sunt deținute sau controlate de companie, de tipul generării materiei prime, utilizarea produsului finit, eliminarea deșeurilor asociate și transportul lor sunt, de asemenea, pe lista principalilor factori ce contribuie la amplificarea amprentei de carbon.

Care sunt beneficiile reducerii Amprentei de Carbon?

Reducerea amprentei de carbon semnifică, nu doar o abordare etică, prin luarea de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător de care depinde existența oricărei ființe de pe planetă, dar influențează radical bunăstarea companiei tale!

Beneficiile diminuării acestui factor sunt nenumărate. Menționăm doar câteva dintre ele, pe care responsabilii de mediu din cadrul Stratos Management le-au identificat:

  1. Conștientizarea gradului de poluare al companiei este un prim beneficiu. O analiză amănunțită a proceselor interne ale companiei precum și a proceselor indirecte pornind de la rezultatele unui audit de mediu va prezenta o imagine de ansamblu privind dimensiunea poluării produse. Este punctul de plecare pentru elaborarea strategiei de reducere a impactului asupra mediului, respectiv de reducere și neutralizare a amprentei de carbon.
  2. Reducerea cheltuielilor: la scară macro, dincolo de faptul că vei participa activ la protejarea planetei, eficientizarea consumului de utilități și folosirea de sisteme alternative îți va reduce cheltuielile companiei.
  3. Competitivitate: întâmpinarea cerințelor viitoarelor politici naționale sau regionale privind schimbările climatice va aduce un avantaj în fața competiției.
  1. Vizibilitate: o companie care demonstrează interesul și implicarea în aspectele de mediu este mult mai “atrăgătoare” pentru mediul de afaceri pe termen lung.
  2. Competitivitate: mulți împărtășesc valorile protejării mediului. Sunt angajați care te vor alege pentru asta, colaboratori sau clienți care împărtășesc aceleași valori, bănci sau investitori care aleg să investească preponderent către companiile care pun accent pe sustenabilitate și chiar costuri de finanțare mai mici.
  3. Contribuție semnificativă în comunitate ajutând la un mediu mai curat și oameni mai sănătoși.