Amprenta de Carbon

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

You are here:
Amprenta de Carbon

Ce este Amprenta de Carbon

Amprenta de carbon este o evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în principal CO2, generate de activitățile companiei sau de produsele sale pe durata ciclului de viață. Aceasta analiză identifică și cuantifică cantitatea de emisii eliberate în atmosferă în timpul proceselor de aprovizionare, producție, distribuție și utilizare.

Măsurarea amprentei de carbon se realizează pe trei categorii, utilizate pentru a împărți și a evalua diferitele surse de emisii din cadrul unei organizații sau afaceri, denumite SCOPE 1, SCOPE 2 si SCOPE 3.

  • SCOPE 1: Emisiile direct legate de operațiunile proprii ale unei organizații și provin din surse interne, cum ar fi arderea de combustibili fosili în instalările de producție, mașini sau echipamente.
  • SCOPE 2: Emisiile asociate cu producerea energiei electrice sau termice achiziționate și utilizate de o organizație. Ele sunt indirecte și se referă la emisiile generate în afara locațiilor fizice ale organizației.
  • SCOPE 3: Emisiile indirecte care rezultă din activitățile afacerii, dar sunt în afara controlului direct al acesteia. Ele includ toate emisiile legate de lanțul de aprovizionare, transportul angajaților, utilizarea produselor vândute sau alte activități externe.

Amprenta de Carbon - Cum te ajută Stratos

Aici intervine rolul Stratos Management, prin oferirea de consultanță de mediu: experții noștri în probleme de mediu vor evalua amprenta de carbon a activității personale sau a companiei tale.

Acest lucru se obține după o analiză complexă a profilului, capacității și activității companiei pe care o deții. Prin calcule specializate, responsabilii noștri de mediu vor elabora strategiile de diminuare a efectelor nefaste ale afacerii tale asupra mediului.

Apelează la Stratos Management și îți vom pune la dispoziție consultanță de mediu specializată.

Pentru calculul amprentei de carbon se poate folos ISO 14064

Amprenta de Carbon - Cui se adresează

Se adresează organizațiilor din toate sectoarele și industriile care doresc să înțeleagă impactul lor asupra climei în ceea ce privește emisiile de carbon. Este util pentru companiile care doresc să identifice sursele principale de emisii și să dezvolte strategii de reducere a acestora pentru a contribui la reducerea amprentei de carbon.

Care sunt beneficiile reducerii Amprentei de Carbon?

Reducerea amprentei de carbon semnifică, nu doar o abordare etică, prin luarea de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător de care depinde existența oricărei ființe de pe planetă, dar influențează radical bunăstarea companiei tale!

Beneficiile diminuării acestui factor sunt nenumărate. Menționăm doar câteva dintre ele, pe care responsabilii de mediu din cadrul Stratos Management le-au identificat:

  1. Motor de inovație: Abordarea comprehensivă a impactului vine la pachet cu adoptarea de noi tehnologii în sfera activităților desfășurate și a produselor comercializate.
  2. Optimizare operațională: Reducerea emisiilor GES are impact direct proporțional asupra costurilor și crește eficiența operațională.
  3. Competitivitate: întâmpinarea cerințelor viitoarelor politici naționale sau regionale privind schimbările climatice va aduce un avantaj în fața competiției.
  1. Vizibilitate: o companie care demonstrează interesul și implicarea în aspectele de mediu este mult mai “atrăgătoare” pentru mediul de afaceri pe termen lung.
  2. Îmbunătățirea relațiilor cu părțile interesate: mulți împărtășesc valorile protejării mediului. Sunt angajați care te vor alege pentru asta, colaboratori sau clienți care împărtășesc aceleași valori, bănci sau investitori care aleg să investească preponderent către companiile care pun accent pe sustenabilitate și chiar costuri de finanțare mai mici.
  3. Contribuție semnificativă în comunitate ajutând la un mediu mai curat și oameni mai sănătoși.