Studii

Alte studii de specialitate

Alte studii de specialitate

Studiul de dispersie a poluantilor identifica si estimeaza nivelul de poluare a aerului inconjurator cu emisiile de poluanti proveniti din procesele tehnologice desfasurate in cadrul operatorului economic prin corelarea de date meteorologice, date topografice, date despre emisii, masuratori in timp real si analize de laborator. Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer si analiza rezultatelor obtinute in urma modelarii se transpun pe harti topocadastrale, fiind baza scenariilor de risc si a planurilor de interventie sau reducere a impactului asupra mediului.

Evaluarea nivelului de poluare si dispersia, migrarea acestora pot fi elemente pentru stablirea factorilor de mediu solicitati in alte studii de mediu  (studiu de impact, bilant de mediu, raport de securitate, tehnologii de remediere sol, acvifer) si sunt in stransa relatie cu realizarea dispersiei poluantilor in aer, realizarea studiului de migrare al poluantilor, realizarea studiului chimic poluanti-caracteristici fizico –chimici, realizarea unui program de investigare a factorilor de mediu cu stabilirea indicatorilor pentru anumite probe de apa/aer/sol, puturi piezometrice sau de monitorizare, evaluarea nivelului de poluare fata de CMA.

Studiul de fezabilitate raspunde la intrebari de genul: Care sunt principalele deficienţe ale? Ce opţiuni avem pentru conformarea in termen cu legislatia de mediu? Care opţiuni au cele mai scăzute costuri? Care este impactul de mediu? Cum pot fi implementate?

Acestea sunt doar o parte din intrebarile la care trebuie sa ai raspuns inainte de a demara un proiect. Noi iti putem raspunde! Mai mult, te putem ajuta prin elaborarea strategiei, analizei cost-beneficiu, a evaluarii impactului de mediu, a analizei institutionale si a optiunilor. Putem merge impreuna in baza asistentei tehnice determinand principalul impact al masurilor si indicatorii de performanta.

Elaborarea studiilor de mediu – adica a Raportului de mediu, a Raportului de impact asupra  mediului, a Bilantului de mediu nivel 0, I si II, a Raportului de amplasament, a Planurilor de urgenta interna (RS/PUI), a Studiilor privind gestionarea deseurilor, a Memoriilor de prezentare si a fiselor tehnice, a  Fiselor de prezentare si de declaratie a auditurilor de ambalaje – nu mai costituie de mult o dificultate pentru noi. Experienta practica, acumularea cunostintelor tehnice si mobilitatea ne permit sa intelegem caracteristicile fiecarui amplasament si sa evidentiem solutiile optime, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu.

Problemele de mediu continua sa fie o chestiune de risc social si economic de interes major. Riscurile de mediu constituie amenintari atat pentru reputatie cat si pentru bilantul economic sau financiar. Aceste riscuri de mediu includ protejarea resurselor de apa, impactul asupra sanatatii umane, pastrarea biodiversitatii si calitatii mediului si se regasesc pana la aplicarea conceptelor de economie circulara sau sustenabila.

Stabilirea contextului, identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea si ierarhizarea riscurilor, tratarea riscurilor, comunicarea si consultarea, monitorizarea si revizuirea, toate componente ale managementului de risc al mediului rezultat în urma interacţiunii dintre activitatile umane si mediu sunt sub controlul nostru, impreuna.

Companiile care utilizeaza si/sau produc cantitati semnificative de substante chimice periculoase trebuie sa implementeze masuri adecvate de exploatare in siguranta a echipamentelor si instalatiilor precum si planuri de prevenire si interventie pentru eliminarea riscurilor de producere a accidentelor majore – reglementari cunoscute sub acronimul SEVESO (Politici de Securitate, Raport de Securitate, Plan de Urgenta Interna).