Alte studii de specialitate

Studii

Alte Studii de Specialitate

You are here:

Dacă ai nevoie de studii suport în vederea obținerii Actelor de Reglementare sau conformării cu solicitările autorităților de mediu, apelează la Stratos!

Studiu de dispersie al poluanților

Studiul de dispersie a poluanților identifică și estimează nivelul de poluare a aerului cu emisiile de poluanți proveniți din procesele tehnologice desfășurate în cadrul operatorului economic, prin corelarea de date meteorologice, date topografice, date despre emisii, măsurători în timp real și analize de laborator.

 

Modelarea matematică a dispersiei poluanților în aer și analiza rezultatelor obținute în urma modelării, se transpun pe hărți topo-cadastrale, fiind baza scenariilor de risc și a planurilor de intervenție sau reducere a impactului asupra mediului.

Studii - Sudiu de dispersie al poluantilor

Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate răspunde la întrebări de genul: Care sunt principalele deficiențe? Ce opțiuni avem pentru conformarea în termen cu legislația de mediu? Care opțiuni au cele mai scăzute costuri? Care este impactul de mediu? Cum pot fi implementate?

Acestea sunt doar o parte din întrebările la care trebuie să ai răspuns înainte de a demara un proiect. Noi îți putem răspunde! Mai mult, te putem ajuta prin elaborarea strategiei, analizei cost-beneficiu, a evaluării impactului de mediu, a analizei instituționale și a opțiunilor. Putem merge împreună în baza asistenței tehnice determinând principalul impact al măsurilor și indicatorii de performanță.

Elaborarea studiilor de mediu – adică a Raportului de Amplasament, a Raportului de Impact asupra mediului, a Bilanțului de mediu nivel 0, I si II, a Factorilor de Mediu, a Planurilor de urgenta interna (RS/PUI), a Studiilor privind gestiunea deșeurilor, a Memoriilor de prezentare și a fișelor tehnice, a Fișelor de prezentare și de declarație a auditurilor de ambalaje – nu mai constituie de mult o dificultate pentru noi. Experiența practică, acumularea cunoștințelor tehnice și mobilitatea, ne permit să înțelegem caracteristicile fiecărui amplasament și să evidențiem soluțiile optime, în conformitate cu prevederile legislației de mediu.

Evaluarea nivelului de poluare și dispersia

Evaluarea nivelului de poluare și dispersia, migrarea acestora, pot fi elemente pentru stabilirea factorilor de mediu solicitați în alte studii de mediu (studiu de impact, bilanț de mediu, raport de securitate, tehnologii de remediere sol, acvifer) și sunt în strânsă relație cu realizarea dispersiei poluanților în aer, realizarea studiului de migrare al poluanților, realizarea studiului chimic poluanți-caracteristici fizico –chimici, realizarea unui program de investigare a factorilor de mediu cu stabilirea indicatorilor pentru anumite probe de apa/aer/sol, puțuri piezometrice sau de monitorizare, evaluarea nivelului de poluare față de CMA.

Studii - Evaluarea nivelului de poluare si dispersia

Cum te ajută Stratos?

Problemele de mediu continuă să fie o chestiune de risc social și economic de interes major. Riscurile de mediu constituie amenințări atât pentru reputație cât și pentru bilanțul economic sau financiar. Aceste riscuri de mediu includ protejarea resurselor de apă, impactul asupra sănătății umane, pastrarea biodiversității și calității mediului și se regăsesc până la aplicarea conceptelor de economie circulara sau sustenabilă.

 

Stabilirea contextului, identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea și ierarhizarea riscurilor, tratarea riscurilor, comunicarea și consultarea, monitorizarea și revizuirea – toate componente ale managementului de risc al mediului, rezultat în urma interacțiunii dintre activitățile umane și mediu, sunt sub controlul nostru, împreună.

Companiile care utilizează și/sau produc cantități semnificative de substanțe chimice periculoase trebuie să implementeze măsuri adecvate de exploatare în siguranță a echipamentelor și instalațiilor precum și planuri de prevenire și intervenție pentru eliminarea riscurilor de producere a accidentelor majore – reglementari cunoscute sub acronimul SEVESO (Politici de Securitate, Raport de Securitate, Plan de Urgență Internă).

Alte Studii oferite de Stratos