You are here:

Actele de reglementare sunt acte administrative obligatorii emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt reglementate condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sau prin care se demonstrează respectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu.

Stratos se ocupă cu elaborarea actelor necesare pentru obținerea avizului de mediuautorizației de mediuacord de mediuacord ape uzate, precum și de identificarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuarea monitorizărilor impuse.

Acte de Reglementare - Articole Relevante
Despre noi - Stratos - Scop și Valori

Stratos te poate ajuta în relația cu autoritățile de mediu, asigurând schimbul de informații corect și în termenele impuse de legislație.