You are here:

Actele de reglementare sunt acte administrative obligatorii emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt reglementate condițiile de desfășurare a activităților cu impact de mediu sau prin care se demonstrează respectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu.

Stratos se ocupă cu elaborarea actelor necesare pentru obținerea avizului de mediu, autorizației de mediu, acord de mediu, acord ape uzate, precum și de identificarea laboratoarelor acreditate RENAR pentru efectuarea monitorizărilor impuse.

De asemenea, Stratos te poate ajuta în relația cu autoritățile de mediu, asigurând schimbul de informații corect și în termenele impuse de legislație.

Aviz de Mediu

Ce este Avizul de Mediu?
Tipuri de Avize de Mediu.
La ce folosește Avizul de Mediu?
Sancțiuni.
Cum te ajută Stratos?

Acord de Mediu

Ce este Acordul de Mediu?
La ce folosește Acordul de Mediu?
Sancțiuni – Acord de Mediu
Cum te ajută Stratos?

Autorizații de Mediu

Ce este Autorizația de Mediu?
De ce ai nevoie de Autorizație de Mediu?
Sancțiuni.
Cum te ajută Stratos?

Acord ape uzate

Ce este Acordul de preluare ape uzate?
De ce ai nevoie de Acord?
Sancțiuni.
Cum te ajută Stratos?