Acte de Reglementare

Acord ape uzate

Ce este Acordul de preluare ape uzate? 

Acordul de preluare ape uzate (sau accept de evacuare ape uzate) este documentul justificativ in baza caruia se permite evacuare apelor uzate in retelele de canalizare sau statii de epurare. Acest document este emis de catre societatile teritoriale ce administreaza serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, iar obtinerea lui este reglementata prin hotarare de guvern. 

La ce foloseste Acordul de preluare ape uzate? 

Conform legislatiei si normativelor tehnice pentru protectia apelor, la eliminarea apelor uzate trebuie respectati parametrii/indicatorii de calitate stabiliti prin lege, iar acest act reprezinta modalitatea de verificare si control a respectarii legislatiei. 

Cum te ajuta Stratos? 

Prin echipa de specialisti in servicii de mediu de care dispune, Stratos ofera servicii specializate de obţinere a Acordului de preluare ape uzate:

– Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate pentru zona în care se află proiectul

– Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele emitentului

– Intocmirea planului de prevenire si de interventie in cazul poluarilor accidentale, în conformitate cu legislatia în vigoare

– Identificarea masurilor necesare pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative la evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare

– Reprezentarea societatii in relatia cu emitentul Acordului de preluare ape uzate si in relatia cu organele de control

SanctiuniAcord de preluare a apelor uzate

  1. Se sancționează cu amendă de la 500 – 1000 lei evacuarea apelor uzate si pluviale la reteaua de canalizare fara acord de preluare ape uzate.
  2. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.