You are here:

Acord de Preluare Ape Uzate

autorizatie integrata de mediu

Acordul de preluare ape uzate - La ce folosește?

Conform legislației și normativelor tehnice pentru protecția apelor, la eliminarea apelor uzate trebuie respectați parametrii/indicatorii de calitate stabiliți prin lege, iar acest act reprezintă modalitatea de verificare și control a respectării legislației.

Elaborator de Studii

Acord de preluare a apelor uzate - Sancțiuni

  1. Se sancționează cu amendă de la 500 – 1000 lei evacuarea apelor uzate și pluviale la rețeaua de canalizare fără acord de preluare ape uzate.
  2. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au, de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

Acord de preluare ape uzate - Ce este?

Acord de preluare ape uzate (sau accept de evacuare ape uzate) este documentul justificativ în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau stații de epurare. Acest document este emis de către societățile teritoriale ce administrează serviciile publice de alimentare cu apa și canalizare, iar obținerea lui este reglementată prin hotărâre de guvern.

Acord de Preluare Ape Uzate - Cum te ajutăm?

Ai nevoie de Acord de preluare ape uzate? Apelează la consultanții de mediu Stratos!
Prin echipa de specialiști în servicii de mediu de care dispune, Stratos oferă servicii specializate de obținere a Acordului de preluare ape uzate:

  • Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate pentru zona în care se află proiectul
  • Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținere Acord de preluare ape uzate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele emitentului
  • Întocmirea planului de prevenire și de intervenție în cazul poluărilor accidentale, în conformitate cu legislația în vigoare
  • Identificarea măsurilor necesare pentru respectarea condițiilor calitative și cantitative la evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare
  • Reprezentarea societății în relația cu emitentul de Acord de preluare ape uzate și în relația cu organele de control