Acte de Reglementare

Acord de mediu

Ce este Acordul de Mediu?                        

Acordul de mediu este un act administrativ emis de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (ANPM), solicitat înainte de începerea realizării unui proiect,  prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, ce trebuie respectate în cazul proiectului respectiv.

La ce foloseste Acordul de mediu? 

Obtinerea acestui act de reglementare este obligatorie inaintea demararii oricarui proiect public ori privat sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului, fiind necesara in anumite cazuri identificarea si evaluarea  impactului asupra mediului prin parcurgerea etapelor prevazute in legislatie. 

Acordul de mediu este valabil pe intreaga perioadă a punerii în aplicare a proiectului.

Transferul Acordului de mediu catre o alta societate se poate face daca noul titular implementează proiectul în aceleași conditii pentru care a fost emis Acordul de mediu. 

Cum te ajuta Stratos?

 Expertii nostri vor identifica impactul generat de proiect asupra mediului, vor elabora documentatia privind evaluarea acestui impact si te vor sustine pe parcursul procesului de obtinere a Acordului de mediu.

Sanctiuni – Acord de mediu 

Cele mai importante si frecvente penalitati aplicate agentilor economici care detin acte de reglementare sunt urmatoarele:

 

1.Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

2.Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de catre persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

3. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

In aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.

4.Pentru nerespectarea de catre titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsa intre 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice si intre 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.

5.Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa intre 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice si intre 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.

6.Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu.

Ultimele doua actiuni (pct. 5 si 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

7.Continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 100.000 de lei sau inchisoare de la 6 luni la 3 ani.